/ ThinkStock/Getty Images
Новите параметри са предложени за обществено обсъждане
Община Добрич ще предложи на редовната януарска сесия на Общинския съвет промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци във връзка с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси.

Данъкът върху старите автомобили ще се увеличи

Проектът на Наредбата е публикуван в сайта на Общината и е обявен за обществено обсъждане. Промяната в ставките е минимална и е съобразена с фиксираните стойности в Закона.    

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен.

Промените касаят частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя. Отпада първата точка в общинската наредба за данък до 37 Kw включително, която е заличена от закона.

Автомобилите с такава мощност са включени в нова обща категория до 55 kW включително и ще заплащат ставката за тази категория по 0,56 лв. за 1 kW. Запазват се ставките:  над 55 kW до 74 kW включително - 0,76 лв. за 1 kW; над 74 kW до 110 kW включително - 1,54 лв. за 1 kW; над 110 kW, но само до 150 kW включително - 1,72 лв. за 1 kW.
 
С до 30% по-висок данък върху старите автомобили от догодина

Създават се и две нови категории: над 150 kW до 245 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;/при параметри на Закона от 1, 60 до 4,80 лв. за kW/; над 245 kW -  2,10 лв. за 1 kW;/при параметри в Закона от 2,10 до 6, 30 лв за kW/.  
 
Има и коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила, фиксиран  в Закона за местните данъци и такси. Той е за брой на годините от годината на производство, включително годината на производство.
 
Съгласно промените в Закона за местните данъци и такси се въвежда нова екологична категория на автомобила. Тези, които нямат такава категория ще заплащат по-висок данък. За тази категория Община Добрич предлага минималните ставки. Без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" – 1,10; „Евро 3“ – 1,00; „Евро 4“ – 0,80; „Евро 5“ – 0.60 и „Евро 6“ и „EEV” – 0.40.