/ Дарик, архив
С 4 млн. 483 хил.лв. е намалял  дългът на община Добрич в последните три години - от октомври 2015 до октомври 2018 година, отчетоха от кметството. Пред  журналисти финансовият зам.-кмет на  Добрич Елка Димова направи анализ на цифрите и информира, че към 31 октомври 2015 г. общинският дълг е възлизал на 12 млн. 453 хил.лв.

Община Добрич ще кандидатства с проект за ремонт на стадион "Дружба"

Въпросната сума е формирана от дългосрочен заем от Общинска банка, изтеглен през 2010 г. в размер на 10 млн.лв. със срок на погасяване април 2020 г. Към 31 октомври 2015 г. задължението по него е било 5 млн. 293 хил.лв.

Втората голяма цифра в общинския дълг е временен безлихвен заем в размер на 5 млн. 105 хил.лв., усвоен от Националния фонд за съфинансирането на проекта по изграждането на Регионално депо за отпадъци.  

В края на октомври 2018 г. общинският дълг вече е 7 млн. 969 хил.лв.  В това число е включен заемът от Общинска банка, чийто остатък към момента възлиза на 1 млн.763 хил.лв.  Общо 4 млн. 800 хил. са усвояванията по новия голям кредит от 11 млн. лв., който община Добрич изтегли, отчете Димова.

1 млн. 123 хил.лв. е  остатъкът по заем, който общината е теглила  за частично погасяване на финансовата корекция от 4 млн.298 хил.лв. От кметството припомниха още, че общината е теглила  два заема за погасяването на корекцията - 1 млн. 760 хил.лв от фонд „Флаг” и 1 млн. 105 хил.лв. от Общинска банка.

82% изпълнение на заложените приходи в общинския бюджет на Добрич отчитат от кметството до момента

Към момента заемът от Общинска банка е погасен изцяло, а  по заема от „Флаг” има остатък от 1 млн. 120 хил.лв. и остава задължението към управляващия орган от 1 млн. 431 хил.лв., които не са изплатени, информира финансовия зам.-кмет на Добрич.

Така общинският дълг в размер на 7 млн. 969 хил.лв. е формиран от задължения по стари заеми до 2015 г. на стойност 2 млн. 29 хил.лв., от задължения по погасяване на финансовата корекция в размер на 1 млн.123 хил.лв. и задължения по текущи инвестиционни проекти в размер на 4 млн. 816 хил.лв., отчетоха от кметството.