Промяната на статута на терена за депото за отпадъци започва след септември
Промяната на статута на терена за депото за отпадъци започва след септември / netinfo

Кметът на община Добричка ще започне действия за промяна на статута на терена в село Стожер, на който ще се изгражда регионално депо за твърди битови отпадъци. Това ще стане при условие, че се направи обходен път до депото и в никакъв случай колите с отпадъците не минават през селото. Освен това община Добричка ще изчака да минат публичните обсъждания в Тервел и Стожер на доклада за въздействие върху околната среда на депото. Обсъжданията са насрочени за 23 и 26 септември.

Това стана ясно след срещата на работната група от УС на сдружение "Управление на отпадъците - регион Добрич" и постоянната комисия по общинска собственост и екология на община Добричка.

Както вече Дарик съобщи, целта е да може да се кандидатства по процедурите за получаване на безвъзмездна помощ от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" за по-нататъшна реализация на проекта. Регионалното депо за твърди битови отпадъци ще се ползва от осемте добруджански общини и шуменската Никола Козлево.

Евентуално забавяне на разрешаването на проблема с управлението на отпадъците ще доведе до глоби след 2009 година от Европейската комисия.