Агенция по заетостта
Агенция по заетостта / Снимка: Дарик радио /архив/
През май 2019 г. на работа в област Добрич са постъпили 972 безработни. Над 97% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. 12% от постъпилите на работа са младежи на възраст до 29 г. В заетост са включени 395 лица на възраст над 50 г. През май 2019 г. на работа са устроени и 22 продължително безработни лица, информираха от Бюрото по труда в Добрич.
 
През май 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 964 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 911 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (568). Следват преработваща промишленост (75), строителство (61), търговия (58), селско стопанство (44). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени  53 работни места.
 
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец май 2019 г. е 3187, с 617 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 4,0%, с 0,8 процентни пункта по-малко от април 2019 г. В сравнение с май 2018 г. броят на регистрираните безработни намалява с 966 лица, а равнището на безработица е с 1,2 процентни пункта по-ниско.
 
В град Добрич броят на регистрираните безработни през май 2019 г. е 929. Равнището на безработица в града е 2,1% при 2,6% предходния месец, с 0,6 процентни пункта по-ниско. В сравнение с май 2018 г. се отчита спад с 0,7 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 263 лица на регистрираните безработни. 
 
 Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.