/ ThinkStock/Getty Images
Регионалният исторически музей в Добрич ще стане достъпен за хора с увредено зрение.

Реставрираха родния дом на Адриана Будевска в Добрич за 120-годишнината от театралния й дебют

Днес музеят представи проект, насочен към хората със зрителни увреждания. Проектът с наименование „ANOTHERWAY“ е по Програма Еразъм+. Да се подобри качеството на живот на хората със зрителни увреждания и се улесни достъпа им до културното наследство, предвиждат дейностите, обясни ръководителят на проекта Десислава Христова.

Обучение на 40 младежи, които да минат през специално дистанционно занятие и показни уроци в Италия са конкретните първи стъпки. След завръщането в България младежите ще се включат в работилници за разработване на три маршрута.

Маршрутите ще бъдат тествани, партньорите са петима от четири държави. За всички тях ще се изработят 12 маршрута. Информация за тях ще има в специално издаден наръчник.

Продължителността на проекта е 24 месеца от септември 2019 до август 2021 година. За целта са предвидени 149 хиляди евро. Във фокуса на дейностите е културното наследство и неговата адаптация за незрящи и хора със зрителни и други увреждания.

Седем обекта от област Добрич са номинирани за четвъртите Годишни награди в туризма

Този проект ще даде възможност да се подобри качеството на социален живот на тези хора и да им помогне, да се докоснат до природното и културното наследство чрез активиране на целия наличен сетивен регистър с подходящи техники и методи.

Методът ANOTHERWAY е създаден преди три години от Франческо Пиколо след запознанството му със сляп художник, обясни пред аудиторията Николета Николова, сътрудник на проекта.

В основата на всичко стои изкуството. Една от целите на проекта е да направи младите хора по-чувствителни и отворени по въпроси, свързани с увреждане на зрението. Чрез допир, вкус и слух се разказва за обкръжаващата действителност.

По проекта се използва и дидактически метод, чрез който бенефициентите могат да се докоснат до физически и исторически предмети.
БГНЕС