През 2002 година, с решение на 55-та Световна здравна асамблея, 10-ти май е обявен за Световен ден на физическата активност, с мото “Движението – това е здраве”.

Инициативата, подкрепена от Министерството на здравеопазването цели чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес, социална изолация.
 
Ниската физическа активност влияе върху глобалното бреме на болестите - пряко или в резултат на влиянието й върху други основни рискови фактори, в частност високо кръвно налягане, високо ниво на холестерол и затлъстяване. Тютюнопушенето и нездравословното хранене, наред с ниската физическа активност, също са важни по значение рискови фактори за хроничните болести.
 
В периода м. април – м. май 2019 г. на територията на България се провежда IV-то Национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас, в рамките на “Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата”.
 
На територията на област Добрич проучването обхваща 7 учебни заведения на територията на общините Добрич, Балчик, Каварна и Крушари. Проучването е съпроводено с измерване на ръст, тегло, обиколка на талия и ханш на малчуганите, изследване на храненето, физическата активност, факторите на семейната и училищна среда.
 
Физическа активност не означава единствено упражняване на различни видове спорт. Тя включва всички видове физическа дейност – ходене пеш, домакинска работа, градинарство, танци. Повишаване на физическата активност се постига чрез смяна на заседналия начин на живот с ежедневни физически упражнения.
 
Препоръчителната физическа активност според СЗО за деца и юноши е 60 минути дневно, а за възрастни - 150 минути седмично с умерена натовареност.
С цел опазване на общественото здраве и профилактика на социалнозначимите хронични неинфекциозни заболявания, РЗИ – Добрич целогодишно реализира разнообразни дейности за стимулиране на физическата активност на различни целеви групи. Провеждат се  беседи с хора в пенсионна възраст, но най-вече с децата и младите хора, при които се изтъкват ползите и влиянието на физическата активност върху нашето здраве, организират се спортни състезания и игри, разходки на открито и др.