Бюрото по труда предлага схеми за обучение и квалификация

Бюрото по труда предлага схеми за обучение и квалификация
Бюрото по труда предлага схеми за обучение и квалификация / Дарик Добрич

299 жители на Добричка област са подали заявления за включване в курсове за професионална квалификация или ключова компетентност по схемата „Аз мога", съобщиха от добричкото Бюро по труда. Желаещите да учат езици, компютърна грамотност или да се обучават по различни професии вече могат да получат своите ваучери от Бюрото, да изберат обучаваща организация и да сключат с нея договор за обучение. То се заплаща именно с предоставените ваучери. 

Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица, без значение сферата им на дейност. Не могат обаче да се включат служители в държавната или общинските администрации, съдебната система, МВР и Министерството на отбраната.

Бюрото по труда ще работи по още две схеми. По схемата „Развитие" ще се предоставят на работодатели финансови стимули за наемане на обучени безработни за период от 9 до 12 месеца. Схемата „Адаптивност" предоставя възможност преминалите на непълно работно време, за период от 6 месеца да бъдат включени в професионално обучение и да получават стипендии в размер на 176 лева на месец. „Развитие" и „Адаптивност" се финансират от ОП"Развитие на човешките ресурси".