Библиотеката провежда безплатни курсове по компютърна грамотност

Библиотеката провежда безплатни курсове по компютърна грамотност
Библиотеката провежда безплатни курсове по компютърна грамотност / Дарик Добрич, архив

Регионална библиотека „Дора Габе" и през тази година продължава да организира и провежда практически курсове за начална компютърна грамотност за своите потребители, съобщават оттам. Те се реализират по Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Курсовете са тридневни и текат между 10.00 и 12.30 ч. в Обучителния център на библиотеката.

Специалисти от Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване ще обучат участниците как да използват интернет пространството. Курсът започва с общо запознаване с програмата за създаване на документи "Word". През втория ден участниците се учат как да използват полезни сайтове и да проверяват по електронен път сметките си за вода, ток и др. Последният етап от курса е за придобиване на знания за създаване и ползване на електронна поща и скайп.

Курсът е посещаван най-вече от хора в третата възраст, информират от библиотеката, които придобиват нови знания и умения, по-голяма осведоменост и ангажираност, и намират социални контакти.

Справки и записвания се правят в Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване на библиотеката, на телефон 058/602 574 или на e-mail: infocenter@libdobrich.bg.

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" цели да насърчи модернизирането на библиотеките в цялата страна, за да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. Така библиотеките-партньори имат възможност да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за хората и да играят по-значима роля в развитието на местните общности, посочват от културния институт в Добрич.