/ Дарик Добрич
Около 1420 апартамента и малко на брой къщи, дворни места и гаражи наброява общинският жилищен фонд в Добрич. Свободните от тях обичайно варират между 30-40 броя на седмична база.

Наемът на един двустаен панелен апартамент се движи средно между 65-70 лв. Информацията сподели в ефира на Дарик новият  управител на „Жилфонд  - инвест” ЕООД инж.Сотир Попчев. Над 1700 са наемателите, с които дружеството има взаимоотношения.

От май месец 2017 г., на база на решение на Общинския съвет на Добрич, 1305 жилища са отписани от капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД и са заведени към капитала на Община Добрич.

Все още тече процедурата по договаряне на размера на възнаграждението, срещу което на  общинското дружество се възлага събирането на наемите от общинските жилища, припомни инж. Попчев.

По думите му един от основните проблеми пред общинската фирма  остава събирането на наемите. Когато наемът се забави с месец  се пускат напомнителни писма, а когато забавянето е повече от 3 месеца, се задействат процедури по прекратяване на наемните отношения.

Нерядко се случва некоректни платци да откажат плащане и да напуснат общинските жилища, след което е трудно те да бъдат издирени. Защитаваме правата си по съдебен път, но често не е изгодно да се водят дела” – коментира Сотир Попчев. През годините се е запазила тенденцията към числото на некоректните платци да се причисляват около 10% от наемателите.

Той поясни, че с новите договори се предвижда авансово плащане на депозит в размер на три вноски по наема от наемателите. Постъпленията по този депозит се използват в случаите, когато са необходими ремонти на някои жилища след освобождаването им от некоректни наематели.

В момента идеята се тества, за да се реши дали да бъде установена като правило и за в бъдеще., подчерта управителят на „Жилфонд – инвест” ЕООД.

Като правило текущите ремонти в  общинските  жилища са ангажимент  на наемателите, а в ремонтите, които касаят общите части на блоковете като покриви и  асансьорни уредби ще се включва и дружеството, но след решение на общо събрание на живущите от отделните входове, както е по Закона за управление на етажната собственост, припомни още инж.Попчев.