Макети на орли в Бургас
Макети на орли в Бургас / netinfo

Жителите и гостите на Бургас ще могат от 1 август да разгледат макети на орли, които са монтирани в района пред Експозиционен център „Флора“. Инсталацията е по инициатива на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Всеки от макетите, общо 6 на брой, е в реални размери, като някои от птиците достигат над 2 метра при размах на крилете.

Инициативата в Бургас е част от честванията на 25-тата годишнина на програма LIFE, Директивата за хабитатите и “Натура 2000“. С проекта “Живот за царския орел“ (LIFE 12 NAT/BG/572), който изпълнява съвместно с Българско дружество за защита на птиците, “Електроразпределение Юг” е първата инфраструктурна компания в България – координиращ бенефициент по програма LIFE.

Целта му е опазване популацията на световно застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.