Димитър Николов
Димитър Николов / Димитър Николов
Кметът на Бургас ще получава по-висока заплата, решиха днес общинските съветници. Мотивът за това станаха последните изменения в закона, които определят индивидуалните основни заплати на общинските кметове и съветниците по места.

От началото на тази година минималната работна заплата в страната отбеляза нов скок до 610 лева, което също е основателна причина за положителното гласуване на докладната, стана ясно по време на дебатите по точката.

1 800 лева беше месечното възнаграждение на кмета Димитър Николов до момента. Увеличението на заплата му е със 180 лева. Въпреки многократните кърпежи по нормативната уредба, кметската заплата в Бургас не е променяна от 2015 година.

С нея всъщност са обвързани и възнагражденията на общинските съветници, които получават точно 54% от заплата председателя на местния парламент. Той пък от своя страна взема заплата, равняваща се на 90% от тази на кмета на общината.