Созопол търси лични асистенти
Созопол търси лични асистенти / netinfo

Община Созопол стартира процедура за набирането на заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Личен асистент" и от кандидати за личен асистент по проект „Нови възможности за грижа" като партньор на бенефициента Агенция за социално подпомагане.
Заявленията се подават в административната сграда Община Созопол. Срокът за приемане на заявленията е до 09.04.2015г.
Информация на тел. 055025711, 055025764 и в кметствата на населеното място.