Националният иновационен фонд набира проекти на малки и средни предприятия
Националният иновационен фонд набира проекти на малки и средни предприятия / netinfo
Предприятия и научни организации могат да кандидатствата до 7 юли за субсидии от Националния иновационен фонд. Условията и необходимите документи бяха представени в днешния информационен ден, организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Целта е да се подпомогне реализацията на проекти, чрез които да се усвояват нови или да се усъвършенстват продукти, процеси или услуги.

Бюджетът на фонда за 2008 г. е 15 млн. лева. Научно – приложните изследователски проекти могат да получат помощ в максимален размер от 500 хил. лв. в продължение на 12 до 36 месеца. За технико – икономическите предпроектни проучвания се отпускат до 50 хил. лв. за изследвания и развитие, с продължителност на проекта от 6 до 12 месеца.

Това е петата конкурсна сесия организирана от Националния иновоционен фонд и е за за проекти в областта на приборостроенето, биотехнологиите, фармацията, химията, екотехнологиите, третирането на отпадъците и др. Предоставянето на финансова помощ цели повишаване на конкурентноспособността на българската икономика и създаване на условия за привличане на частни капитали при финансирането на иновации. Повече информация може да се получи на електронната страница на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия www.sme.government.bg.