/ Кроношпан
По поръчка на Крошонпан: Специални контейнери за стари мебели и дограма ще бъдат поставени на възлови места. Бъдете активни!
Кампания - нов живот на използваната дървесина, чрез събиране, сортиране, третиране и рециклиране на дървесни отпадъци започна в Бургас. Тя е част от стратегията за отговорно и природосъобразно развитие на Кроношпан.

Започна вторият етап от изграждането на защитна ограда около Кроношпан

Инициативата предвижда обработка на дървесни отпадъци от опаковки, от домакинствата, от строителството и от индустрията. Получената суровина ще бъде използвана в производството на плочи от дървесни частици, т.е нейният жизнен цикъл ще бъде удължен максимално.
 
Бургас се включи активно в Европейската зелена седмица

Според анализите, един тон рециклирани дървесни отпадъци замества  осем до десет дървета
. За целта в различни точки на града ще бъдат разположени специализирани контейнери, израбитени по поръчка на Кроношпан, в които ще могат да бъдат оставяни стари опаковки, стари мебели, ламперия, дограма без стъкло и всякакви изделия от дърво, с изключение на матраци и мека мебел.
 
Кроношпан подкрепи добра практика за възстановяване и съхранение на местните горски екосистеми

Първоначално контейнерите ще бъдат позиционирани  до мобилния център за събиране на отпадъци в кв. "Сарафово" и зад кметството в к-с „М. Рудник“, както и пред самото предприятие.
 
Рециклиране на дървесни отпадъци - новата „зелена“ задача на Кроношпан към учениците

Освен положителния ефект върху опазването на горите обработката на този тип суровини ще намали разходите за депониране на дървесните отпадъци, ще спомогне за подобряване качеството на атмосферния въздух и ще ограничи нерегламентираните сметища.
 
Кроношпан предсрочно изпълни част 1 от мерките за чистотата

От Кроношпан се надяват гражданите на Бургас да бъдат активни и да предават дървесните отпадъци от своите домакинства - стари мебели, ламперия, дограма и всякакви изделия от дърво с изключение на матраци и мека мебел в специалните контейнери.