/ Община Благоевград
Стартира изграждането на най-дългата велоалея в Благоевград. Новата придобивка за любителите на колоезденето ще свързва бул. „Св. Димитър Солунски”, ул. „Даме Груев”, бул. „Васил Левски” и бул. „Св. св. Кирил и Методий” – до хотел „Ален мак”,  както и улиците „Марица” и „Иван Михайлов“. Ще бъдат направени над 3700 метра велоалеи.

Стартира ремонтът на улица "Марица", днес правят първа копка

Обектът е част от мащабния проект „Благоустрояване на градската среда“ по ОПРР 2014-2020. С реализацията му се предвиждат мерки за подобряване на физическата среда чрез полагане на подходящи настилки, осигуряване на достъпна среда и интегриране на групите в неравностойно положение, както и повишаване сигурността и безопасността на движение.

Община Благоевград ще реализира пореден проект за над 5 милиона лева

При преминаването на велосипедните алеи през кръстовища и входове съществуващата асфалтова настилка ще се запази и велосипедната алея ще бъде обозначена с маркировка. Предвижда се понижаване на съществуващите високи бордюри при преминаване на велосипедните алеи през кръстовища. Ще бъдат поставени нови кошчета, пейки и информационни табели. Съществуващата растителност ще бъде запазена, като ще бъде засадена и нова.

Стойността на обекта е 830 152,42 лв., а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 110 календарни дни.