Кметът на Банско представи добри практики пред колеги в Сандански
Кметът на Банско представи добри практики пред колеги в Сандански / Снимка: Община Банско
Кметът на община Банско - Георги Икономов, участва в поредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, което се проведе в Сандански.

Той разкри резултатите от въведените добри практики по изпълнявания от община Банско проект „Трансфер на иновации в здравеопазването”, възприети от румънския модел на здравеопазване.

„Представянето на нашия проект предизвика едновременно одобрение и дискусии. То повдигна една много по-важна тема - ефикасността на телефон 112 и възможностите за нейното подобряване. Изказани бяха позиции в различни посоки, но всички бяха единодушни, че не използваме в максимална степен доброволчеството, какъвто е опитът на Румъния и други европейски страни”, коментира Икономов.

Представителите на държавните административни органи дискутираха темата за почистването на речните корита извън урбанизираните територии и казуса с комплексното управление на язовирите. Друг актуален въпрос, който бе залегнал в дневния ред, бе системата за електронния обмен на документи и информационната сигурност в държавната администрация.