Училищата в общините Смолян и Чепеларе остават на онлайн обучение за учениците от V-XII клас и за тези от I-IV без декларирано съгласие от родителите, според информация от РУО.

Над 60% от смолянските родители са съгласни да тестват децата им в училище

Дистанционната форма се запазва поради високата заболеваемост от коронавирус. В общините Борино, Доспат, Златоград и Неделино училищата са с изцяло присъствено обучение.

Ротационно обучение продължава за учебните заведения в общините Рудозем, Мадан и Девин, а от тази седмица се въвежда и за училищата в Баните. Дистанционни уроци имат и всички училища, в които на 14 ноември са организирани избирателни секции.
 
БТА