Разговорите между мобилните ни оператори са сред най-скъпите в ЕС

Разговорите между мобилните ни оператори са сред най-скъпите в ЕС
Разговорите между мобилните ни оператори са сред най-скъпите в ЕС / снимка: sxc.hu
Разговорите между мобилните ни оператори са сред най-скъпите в ЕС
33867
Разговорите между мобилните ни оператори са сред най-скъпите в ЕС
  • Разговорите между мобилните ни оператори са сред най-скъпите в ЕС

Разговорите между различните мобилни оператори остават сред най-скъпите в Европейския съюз. Това стана ясно от доклад на Европейската комисия за развитието на единния телекомуникационен пазар, цитиран на дискусия по темата. Разговорите вътре в мрежата на един оператор обаче са сред най-евтините в Европа. Проникването на мобилните оператори у нас е близо 139 на сто при средно за Европейския съюз 121 процента. Това означава, че голяма част от българите имат по два и повече мобилни телефона, за да разговарят с различните мобилни оператори.

От своя страна председателят на КРС Веселин Божков сигнализира, че жалбите срещу преносимостта на номерата на едно гише се увеличават почти в аритметична прогресия. Услугата стана достъпна през август. Ето коментара на Божков:

Аз и комисията наблюдаваме ескалация на жалбите, тоест ако в началото имаме проблеми от гледна точка на напасване на системата, на невъзможност и необученост на персонала как да се извършва даденият вид услуга, то това е приемливо. Но след това трябва да има намаляване на броя на жалбите. А при нас става почти като аритметична прогресия. Не е нормално дъщерни фирми на големи европейски оператори да правят хватки, които не знам как да ги квалифицирам освен измекярски, които никой друг оператор, включително и техните предприятия майки не си ги позволяват в другите страни.