/ iStock/Getty Images
Архитектурно студио конструира специални пейки за социално дистанциране, които да бъдат монтирани в парковете на Амстердам и по този начин да не бъдат изгубени личните контакти между хората по време на пандемията, пише в. "Метро".

Скамейката на "Обжект студио" представлява дълга около два метра дъска, завършваща в края с две седалки-столчета. Те са диаметрално разположени и не позволяват доближаване на ползващите пейката, при все това те могат да си общуват на безопасна дистанция. Търговската марка на продукта е "Корона крис крук".

Интересното за пейката-дъска-със столчета е, че тя лесно може да бъде премествана, тъй като в средата си има дръжка за транспортиране. Леката греда е разграфена на сантиметри, за да се следи съблюдаваната дистанция. Изготвени са вече шест такива пейки, едната е в Северния парк, а другата - в двора на Амстердамския музей.
БТА