/ ThinkStock/Getty Images
Канадски учени установиха, че токсични съединения на флуора и органични киселини, използвани вместо фреон, вече няколко десетилетия се трупат в ледовете в Арктика, съобщи ТАСС.  

Фреонът е хлорофлуоровъглерод, открит преди повече от сто години и използван активно като охладител и като компонент в строителните материали до средата на 80-те години. Тогава американски учени установиха, че фреоните разрушават озоновия слой.

След продължителни международни преговори производството и употребата на най-опасните видове фреони бе забранено глобално. Това наложи производството на нови съединения, които да заменят фреона. Започна производството на нови фреони - съединения на флуор и въглеводороди, които не разрушават озоновия слой. Въпреки това обаче неотдавна климатолози установиха, че те са мощни парникови газове.

"Проведохме първите дългосрочни наблюдения върху разпространението на тези химикали, чийто дял в екосистемата рязко се увилич през последните десетилетия. Събраните от нас данни говорят за това, че забраната за "старите" фреони е довела до натрупването на тези подобни на тях вещества в Арктика, което отлично илюстрира как подобни мерки могат да имат непредсказуеми последици", каза доц.Кори Янг от университета Йорк в Торонто, Канада.

Янг и колегите й открили неочаквани екологични последици от използването на новите фреони. Те изучили образци на лед, формиран в продължение на четири дететилетия в две различни точки на канадската част на Арктика. Учените установили, че през последните три десетилетия се отбелязва ръст в натрупването на токсични молекули, които не съществуват в природата в естествен вид. Учените смятат, че те могат да бъдат открити не само в Арктика, но и в питейната вода навсякъде по света.