/ iStock/Getty Images
Сложните планински вериги се образуват, когато тектонските плочи на Земята се удрят - много бавно една в друга: част от кората на планетата се изтласква надолу под повърхността, а други части се изтласкват нагоре към по-високи места. Но се оказва, че това не е цялата история, разкрива „Сайънс Алерт“.

В планините на Калабрия в Южна Италия нови теренни изследвания показват, че освен активността на тектонските плочи, за някои от издиганията, които виждаме на повърхността, са отговорни и по-дълбоки сили в земната мантия.

Под земната повърхност откриха планини, по-високи от Хималаите

Авторите на новото изследване, които анализират възрастта и химическия състав на скалните пластове, използват района на Калабрия като "геоложки записвач", за да представят историята на издигането на планините в продължение на 30 милиона години.

В някои моменти от миналото това издигане е било сравнително бавно, което е довело до образуването на плоски участъци с висока надморска височина. В други моменти то е било сравнително бързо, създавайки по-стръмни сегменти.

Но като цяло то не се вписва добре в темповете на субдукция на тектонските плочи под планините. Всъщност активността на земната кора изглежда е второстепенен фактор тук.

"Изграждането на планини е фундаментален процес от поведението на Земята и това изследване показва, че може би не го разбираме толкова добре, колкото си мислехме", казва ученият по Земята Шон Галън от Държавния университет в Колорадо.

Въз основа на моделиране на земната мантия и конвекционните течения в нея екипът смята, че конвекционна клетка може да е отговорна за планинското строителство тук. Тези клетки се появяват, когато топлината от земното ядро кара течната магма в мантията да се движи в кръг, оказвайки влияние върху тектоничната активност отгоре.

Въпреки че използваните модели включват известна доза предположения за това какво се случва под земята, изглежда, че това е вероятно обяснение. Повече данни, получени от движението на тектоничните плочи, издигането на планините и записите на скалите, трябва да ни кажат повече.

Тази част на света е особено подходяща за подобно изследване, тъй като все още е геологически активна, предлагайки улики в сегашния ландшафт за своето минало.

"Резултатите показват, че типичният начин, по който разглеждаме планинското строителство, не важи за Южна Италия", казва Галън. "Изглежда, че то се контролира от неща, които са много по-дълбоко в системата на Земята. Това поведение е наблюдавано в моделите, но никога в природата. Това е първият път, когато смятаме, че го наблюдаваме."

Освен тектоничната дейност, значение имат и наличието на миниатюрни организми, както и изветрянето и ерозията. Сега вниманието е насочено към силите дълбоко под повърхността на Земята.

"Работя в Средиземноморието от 15 години и този резултат промени коренно начина, по който мисля за тези субдукционни зони", казва Галън. 
БГНЕС