/ ПП Възраждане
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е с № 3 в бюлетината.