/ ПП Възраждане
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е с № 14 в бюлетината.