През декември ясно бъдещето на „Кремиковци”
През декември ясно бъдещето на „Кремиковци” / снимкa: Sofia Photo Agency

Джевдет Чакъров, министърът на околната среда и водите, в предаването "Седмицата" на Дарик.

Какво знаете за самоубийството на началника на кабинета на Ахмед Доган - Ахмед Емин?

Има компетентни органи, които трябва да се произнесат, аз няма какво да коментирам в това отношение, когато текат процесуално-следствени действия.

Вие кога го виждахте или чувахте за последно?

Нямам спомен, но не скоро.

Изглеждал ли ви е притеснен? Вие самият останахте ли с впечатление, че той има някакъв толкова сериозен проблем, че да сложи сам край на живота си, каквато е основната версия?

Казах ви, в момента има процесуално-следствени действия, няма какво да коментирам, нека компетентните органи да се произнесат.

Затова ли мълчи и цялата ви партия, никаква реакция?

В интерес на истината аз вчера се прибрах доста късно снощи от официално посещение в Баден-Вюртемберг, имах официална визита там. След като министърът на околната среда на Баден-Вюртемберг госпожа Таня Гьонер беше на посещение юни месец тук, върнах по нейна покана официалната визита. Имах работно. . .

Тоест вие сте се върнал късно вечерта. . .

Снощи, да.

Не сте бил, включително това, което пише по агенциите, събиране е имало.

Да.

За рождения ден на Касим Дал? Тоест вие абсолютно нищо не знаете?

Да, отсъствах от страната, да.

Тоест няма сигнал за проблем в ДПС.

Не, нямам такава информация.

В партията?

Не, не може да има в никакъв случай дестабилизация и т.н. в партията.

В "Дарик" радио оценяваме, че дойдохте, понеже, ето, вчера в "Панорама" не отиде Йордан Цонев, някакси всички изчезнаха. Така че ви прави чест.

Не, темите, за които, така, бях помолен да участвам тук, във вашето студио, са достатъчни сериозни и е добре да. . .

Така че ние сега ще изговорим тези теми. Нямате какво повече да кажете по този трагичен инцидент, не знаете нищо повече и нямате друг коментар, и с това да приключим?

Не, нямам коментар, да.

Ще спре ли "Кремиковци" - това е голямата тема.

Наистина това е много сериозна тема. И това, което мога да кажа за "Кремиковци", е, че наистина никой няма за цел да затваря "Кремиковци". Естествено, това не предполага да не се изпълнят всички екологични изисквания. Напротив, трябва да бъдат изпълнени всички екологични изисквания от страна на "Кремиковци" - така, както са съумели всички други оператори в металургията да изпълнят изискванията на екологичното законодателство в нашата страна такова, каквото е за цяла европейска общност. И всички други оператори.

Тоест няма нито едно друго предприятие в България в металургията, няма без комплексно екоразрешително?

Да, точно така.

Всички отговарят на европейските стандарти.

Работят по европейските стандарти, да.

Честно казано, какъв аргумент имате в срока, който изтича следващата седмица, да обявите, че не издавате това разрешително на "Кремиковци" и този комбинат да спре, за да бъде както всички други комбинати подобни в Европа?

Комбинатът "Кремиковци" като даденост си е сериозна структурна единица в икономиката на страната. По-скоро комплексът тук трябва да бъде комплексен за "Кремиковци". Вярно, че аз съм министър на околната среда и водите, за мен са важни екологичните съображения, но в случая става въпрос и за още нещо, в смисъл такъв, че социалното измерение на "Кремиковци" е много сериозно от гледна точка на търговския баланс на страната, на текущата сметка, от гледна точка на заетостта, не само на "Кремиковци", редица други структури имат отношение към "Кремиковци" - пристанища, БДЖ, и не на последно място финансовата криза, която в момента е зададена в редица страни, и то с много сериозна икономика. Ние трябва да гледаме на всичко това действително в макрорамка. Но всичко това не означава за мен, както винаги съм посочвал, че ще има компромис. Напротив, един двумилионен град като София никога няма да допусна да бъде замърсяван.

Ако беше друго предприятие, вие сам описвате параметрите.

Вижте, над година и половина нямахме ясен субект като собственик, който да представи екологична програма, програма за жизнеспособност, оздравителна програма за "Кремиковци". Знаете, в момента вече има избран синдик, ние сме стартирали разговор и диалог с тях. От страна на Министерство на околната среда и е ресорно отговорен за превантивните дейности, заедно със сериозен екип от директори, от експерти да води тези разговори, те са в ход. Но по-важното е, господин Вълчев, вие сте юрист, да се знае, че трябва да се изясни от правна гледна точка до каква степен синдиците биха могли да поемат съответните отговорности. По-правилното е на базата на срещите, които се проведени, да се свика общо събрание на кредиторите и на кръга от кредитори, които, нали, работят и ще продължат да работят с комбината, да се свика общо събрание на кредиторите и да се вземе решение в каква степен ще се изпълнява, а за нас тя трябва да се изпълнява в максимална степен, оздравителната програма, да се избере ръководство на "Кремиковци", защото сега няма такова ръководство, има само синдици. И с новото ръководство вече на "Кремиковци" Министерството на околната среда и водите, нали, ако тълкуванието относно синдиците са в един или друг аспект, но с новото ръководство ние наистина бихме могли да седнем да обсъдим и екологичната програма, и оздравителната програма, и за нас няма друга алтернатива, освен тя да се изпълнява.

Колко време?

Трябва да бъдат направени необходимите инвестиции в това отношение и "Кремиковци" да работи съобразно всички съвременни екологични изисквания.

Колко време още ще дадете на "Кремиковци"? Според "24 часа" се е обсъждала отсрочка от шест месеца.

Не, за конкретни дати, месеци, времева рамка не става въпрос. От разговорите, които са водени, това, което ми е представено в докладни, е възможно декември месец най-рано, и то в началото на декември, да се събере общото събрание, да се избере ръководство, с което, нали, ние да седнем, да имаме конкретни разговори, да се поемат конкретни ангажименти. Но, г-н Вълчев, това не означава, че през това време ние няма да работим със синдиците. Напротив, този диалог е започнал и рамката на инвестициите, които са необходими, рамката на изискванията, които трябва да бъдат преведени в действие за привеждане в съответствие, всичко това е на дневен ред и ние работим. И правителството, и Министерството на околната среда и водите ще продължи да работи в тази насока.

Лошото е, че не е лесно да обясните тази ваша позиция. Според коментар във вестник "Труд" удължаването на този срок показва, че законите у нас са като "врата у поле". Даже ако го преведем на обикновения език, това е, дето казват хората, той като открадне примерно завод, ще му простят, но ако го хванеш нещо дребно, че е откраднал, ще лежи в затвора. Ако това беше едно малко предприятийце, което не си беше сложило някаква инсталация, вие нямаше в министерството да проявите такова разбиране, и това е логично да не се проявява, след като има закон.

Г-н Вълчев, ние сме транспонирали цялото европейско законодателство в нашето законодателство. Даже до голяма степен този процес е реализиран по време на председателството ми на постоянната парламентарна комисия по околна среда, сега също.

Това беше в предишния парламент.

В предишния мандат и сега се дотранспонира. Ние сме поели тези ангажименти и тези закони трябва да се спазват, и ние ги спазваме. В случая не става въпрос за компромис, става въпрос за просрочване на датата, която ние трябваше да бъдем, нали, с окончателно становище. Аз посочих и съображенията си в аспект на макрорамка на проблемите, които са пред нас, и какво означава за нас "Кремиковци". Вие знаете, ние полагаме огромни усилия да привлечем други стратегически инвеститори в лицето на "Фьост Алпин", нали, на други структуроопределящи единици, които да имаме в страната, инсталации, оператори. Мисля, че е необходимо правителството, кое да е правителство, и нашето правителство в случая, и всички министри и министерства да направим необходимото да има една диалогична среда, и ако има ясна позиция, декларирана, отговорна, която да се изпълнява от страна на ръководството на "Кремиковци", само и единствено тогава аз мисля, че "Кремиковци" може да работи. Казвам, за нас е важно, ако трябва да обобщим, "Кремиковци" да работи, но да работи съобразно всички съвременни екологични изисквания и критерии.

Големият въпрос - опасен ли е този комбинат за живота и здравето на хората в София? Това са още няколко месеца. Моите деца, децата на нашите слушатели ще дишат този въздух, който бълва този комбинат. Уврежда ли здравето на хората, които живеят в София?

В момента всички знаем, че се извършва работа на ишлеме, но тя не е с пълния капацитет на работа на "Кремиковци". Мощностите на "Кремиковци" са многосериозно намалени, така че аз не виждам и няма никакъв риск за здравето на хората, които сме в София. И моите деца са тук, на всички ни децата, и всички живеем в тази среда, така че няма да допуснем. . .

Това е така просто, защото комбинатът не работи с нормален капацитет.

По-важното, г-н Вълчев, е да се изпълнят всички екологични изисквания. Вярно, че има едно закъснение, и то доста сериозно закъснение, но ние в активен диалог и с Европейска комисия считам, че можем да постигнем тези цели, и най-важното, няма да допуснем да има и санкции за страната заради "Кремиковци". Важно е да се реализира цялата тази програма и от друга гледна точка. В момента "Кремиковци" няма комплексно разрешително, няма как да се даде разрешително за емисии на парникови газове. Ние в момента подготвяме втория план за разпределение на квотите емисии на парникови газове. Важно е "Кремиковци" да влезе в тази рамка, така че доста трудни въпроси стоят на дневен ред и пред правителството, и пред Министерство на околната среда и водите.

Обяснете като на Иван от Дупница, приехме този модел на американския дебат, там американските кандидати за президенти говорят на Джо от Охайо. Обяснете на Иван какво точно трябва да направят тези от "Кремиковци". Какво трябва да сложат?

Трябва да имат ясна оздравителна програма трябва да имат ясна екологична програма.

В екологията.

Да предвидят необходимите. . .

Какво няма на техните комини, какво няма?

Трябва да предвидят един ресурс от около 150 милиона евро или 300 милиона лева индикативно, които да се инвестират в технологии, в екологични изисквания, за да няма замърсяване на околната среда, да няма рискове за човешкото здраве.

Какво излиза в нашата атмосфера, което не трябва да излиза от такъв комбинат, ако той е европейски?

Не е необходимо да посочвам. Когато се минава покрай "Кремиковци", когато работеше с по-пълни мощности, и когато всеки е кацал на летище "София" е виждалкакво се емитира, какво се излъчва от "Кремиковци".

Ще има ли евросанкции заради "Кремиковци"?

Няма да допуснем, затова защото искаме ясен и категоричен отговор от бъдещото ръководство на "Кремиковци".

От синдиците през декември.

Синдиците, в момента ще водим диалог и ще уточняваме, нали, дневния ред и задачите, които стоят пред нас. Но конкретни отговорности и ангажименти очакваме да се поемат от ръководството на "Кремиковци" най-рано през декември месец. Всичко това го казвам, защото искам да има пълна информираност на обществеността и на столичани, да знаем кога какво би следвало.

Ще имате ли смелостта за затворите "Кремиковци" преди изборите?

Вижте, аз казах в самото начало, че. . .

Шест хиляди души, семействата им, фирмите, свързани с "Кремиковци".

Никой няма за цел да затваря "Кремиковци". Важно е обаче то да работи, и ние ще държим на това, и аз като министър няма да правя компромиси то да прави каквито и да е отклонения от изискванията за екологосъобразност и привеждане в съответствие с най-добрите налични техники и практики, и технологии.

Добре, от това, което казахте, с тази отсрочка, как я нарекохте, просрочка за "Кремиковци", виждате ли смисъл от протести следващата седмица?

Вижте, удължава се времето, времетраенето на процедурата, по което ние ще се произнесем. През това време бихме искали да има ясна субектност, т.е. отсреща новото ръководство, което да поеме конкретни ангажименти те да бъдат разписани. И не само да бъдат разписани, ние впоследствие и аз лично ще следя те да бъдат изпълнявани.

Т.е. няма смисъл синдикатите да протестират другата седмица, че ще се затваря "Кремиковци", защото то няма да се затваря другата седмица.

Аз не знам откъде е тази новина.

Синдикатите поне обявиха през тази седмица, може би докато сте бил в Германия, че ще правят протести.

Да.

Какво става със завода за боклука на София?

Това е следващият сериозен проблем, който е на дневен ред пред нас. Както преди малко казах, аз бях на официално работно посещение в Баден-Вюртемберг, в Щутгарт. Вчера видях там в центъра на Щутгарт завода за изгаряне на отпадъците на провинция Баден-Вюртемберг и видях, аз и екипът ми, който бяхме там, делегацията, как годишно 440 хиляди тона отпадъци изгарят в този завод.

А ние годишно колко имаме в София?

В София повече, са повече отпадъците. Така че от финансово-икономическа гледна точка е рентабилно да има завод за изгаряне на отпадъците. И още повече и законодателството вече в Германия, пък и при нас ние трябва да имаме тази насока, там, където това е възможно и рентабилно, да се изграждат такива заводи. Само че преди това трябва да има една изключително ефективна система за разделно сметосъбиране. Т.е. всичко това, което може да бъде рециклирано - като хартия, стъкло, пластмаси, трябва да се събира разделно и да отива за рециклиране или за оползотворяване. И най-накрая само тази част, която не може да се рециклира и оползотворява, т.е. това е приблизително 60 процента от обема и от теглото на отпадъците, отиват за изгаряне. Исках да ви кажа, че там се изгарят 440 хиляди тона отпадъци. Паралелно с това има и действаща топлоцентрала - на принципа на когенерация се произвежда и ел. енергия, и топлоенергия.

Т.е. те се топлят, парното им е от боклук. А ние имаме проблем хем с боклука, хем с парното.

Да, и по този начин се използва калорийната компонента на отпадъците. И еквивалента на 440 хиляди тона отпадъци, които се изгарят, е малко над 140 хиляди тона въглища.

Не, аз, да ви кажа, не разбирам. 140. . . колко хиляди тона въглища трябват, за да се топли една зима град като София?

Иначе, за да се получи тази ел. енергия или топлоенергия, трябва да бъдат изгорени малко над 140 хиляди тона. Вместо 140 хиляди тона се изгарят 440 хиляди тона отпадъци. Те не отиват за депониране и съображенията са, когато говорих с министър Гьонер, че ние обсъждахме тези въпроси, че земята, която, нали, се ангажира като регионални депа, замърсяването на околната среда в тези случаи и по-скоро ангажирането на земи и тяхното използване с това предназначение се елиминира. Ниевсе още разполагаме с такива терени. Аз мисля, че не е далеч времето, когато ние трудно ще си намираме терени. Още повече има и една изключителна чувствителност от страна на гражданите. Вярно, че изгарянето на всеки един от нас, респективно на общините, ще струва определен финансов ресурс, но по този начин природата ни ще бъде чиста. Аз зададох въпрос по отношение на емисиите на газове, на серен диоксид, на азотни окиси. Всичко това е далеч под допустимите норми, още повече, казах ви, заводът е в центъра на Щутгарт. Но това, което разбрах по време на посещението ми, там има дни на отворени врати. Цялата общественост, всички граждани, медии могат да посещават завода и да видят на място как функционира, как работи.

Къде ще бъде този завод?

В София. Има предложение от страна на столична община, представен е доклад, комплексен, за интегрирана система за управление на отпадъците в София. Докладът за оценка за въздействие върху околната среда е оценен на този етап положително. Това беше обявено и от мене и се чу от всички столичани, от цялата ни общественост, по време на откриването на инсталацията за сепариране и за третиране на отпадъците на площадката в Требич. В момента тече общественото обсъждане. След приключване на общественото обсъждане веднага ще има заседание на. . .

Кога, кога приключва то?

Експертния съвет. Сега точно дата не мога да кажа, но приключва тези дни. Да. Следващите една-две седмици би следвало да приключи, казвам, индикативно, след което експертният екологичен съвет се произнася и трябва да се реализира процедурата по издаване на комплексно разрешително.

Такова дето досега питахме за "Кремиковци", такова трябва да има и за този завод.

Да. И в това отношение екипът на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среди и води в София оказва пълно съдействие на столична община.

Т.е. вие имате нагласата в тези срокове, както очертавате, преди края на годината да е приключила процедурата при вас и засега е положително становището ви да дадете комплексно разрешително за такъв завод?

Комплексното разрешително до нова година, нали, времевата рамка не позволява да бъде издадено, но при веднага след нова година ще изтече срокът. Има допълнителни обсъждания, които са предвидени.

Тогава за кое място е обсъждано.

Площадките в Яна, там в този регион. В момента трябва давървят обществените обсъждания в столична община, също в район "Кремиковци", в кметството в село Горни Богров, кметството в Яна.

Т.е. то ще е край Яна и Долни Богров?

Да, в този регион е.

И ако започне строителството кога би могло да стане?

Господин Вълчев, по отношение на разрешителното вече казах, че и правителство, и Министерство на околната среда и водите ще окажат наистина цялото необходимо съдействие. Разрешително ще се издаде. По-важен е въпросът, какъв ще бъде подходът, по какъв начин, под каква форма ще се реализира строителството на завода за отпадъци. Това, което видях в Германия, е, че този завод, който посетих, е изцяло с частен субект. Инвестирано е изцяло от страна на частен субект. Формите, които могат да бъдат реализирани при нас за строителство, са на първо място със средства от оперативна програма "Околна среда".

Тогава няма да е частен, тогава общината ще кандидатства...

Да.

Е и ще бъде общински заводът с европейски пари.

Следваща форма би могла да бъде публично-частно партньорство. И трети вариант, изцяло частен инвеститор.

Вие за кой вариант сте? Понеже пък четох от вашата предшественика, всъщност два мандата преди това, Евдокия Манева, че парите по ИСПА и по оперативна програма "Околна среда" няма да стигнат да се направят навсякъде, където трябва, заводи и депа. Тя казва, че София ще глътне половината от парите по оперативната програма.

Оперативна програма "Околна среда" има финансов ресурс от 1 милиард и 800 милиона евро. Седемдесет и един процента от тях са за сектор "Води", за водния сектор. Двадесет процента са за сектор отпадъци. Или това прави 367 милиона евро. Заводът би бил индикативно 120-130 милиона евро.

Тоест, горе-долу е вярно, че ще отидат почти половината?

Тоест, половината не, но една трета от средствата биха отишли за завод. Непосредствена цел и поет ангажимент от наша страна в преговорния процес е в страната, съобразно националната програма за управление на отпадъците и прилагащата програма, да имаме петдесет и пет регионални депа. Двадесет и седем от тях са построени, седем в момента се строят. И остава да стартираме строителството на още 21 регионални депа. Тези средства от 367 милиона евро биха били, така, около рамката на потребностите.

Биха стигнали за всичките без София?

Да. До голяма степен биха стигнали за строителство на всички тези регионални депа.

Без София.

Без София. Ако използваме средствата в размер на 120-130 милиона евро за София, аз съм изказал тази позиция и по време на срещата ни с представители на Европейската комисия, на която участва вицепремиерът г-жа Плугчиева, кмета на столична община г-н Борисов, и представих, ако тези средства бъдат използвани за изграждането на завод, то ние ще изпаднем в затруднение за изграждането на регионалните депа. Тук възниква и друг аспект, който е много сериозен, аспект на социален вектор, на социално измерение. Ние трябва да ги построим тези регионални депа. Тези общини, ако не ги построим по линия на оперативна програма "Околна среда", трябва да вземат кредити, трябва да се намерят средства по линия на държавния бюджет или някаква съчетана форма. Но това във всички случаи би довело до увеличаване на таксите...

Е, то въпросът е кой ще трябва да вдигне такса смет? Дали София да взима кредити и да го строи сама, или двадесет и едно други места из България.

Не, София може да взима кредити, има много сериозен интерес за публично-частно партньорство, че и за изцяло инвестиране на частен субект, но това е в правомощията на Столична община.

Е вие твърдите, че София ще си намери по-лесно, отколкото някоя от тези 21 места, частна фирма, която да направи завод? И заради това сте по-склонен да насърчите София да си търси частен инвеститор за завода. Така ли?

Не, моето предложение и моята позиция, по-скоро моята позиция е друга, преди малко ме попитахте какво е моето мнение като министър на околната среда и водите. Аз считам, че публично-частното партньорство в случай, че, а то трябва да бъде абсолютно императивно защитен общественият интерес, т.е. публично-частно партньорство, в което общината да участва с един определен процент, да има участие във взимането на решенията, в определянето на таксите за изгаряне. Например, в момента един тон за изгаряне в Щутгарт струва 120 евро на тон. Цената трябва да бъде обективна, коректна. Да, трябва да има такава такса, но тя трябва да бъде наистина обективна, коректна, съобразно всички дадености за морфологията на отпадъците, за изгарянето, за поддържането и всеки един оператор все пак би начислявал определена печалба, но тя трябва да бъде в рамките абсолютно на това, което е коректно и би следвало да бъде. Най-прекият път, г-н Вълчев, да се построи завод за мен си остава публично-частното партньорство, просто по-бързо.

А не оперативната програма?

Оперативната програма не я изключваме като възможност.

Е с европари.

Е ние да бъдем затруднени в изпълнението на ангажиментите ни и аз се надявам наистина, и на държавнически подход от страна на столична община, и за взимането на решенията.

Той, кметът няма да се зарадва. Той очаква, и доколкото имаше послание, той казва, че Европа му казва, че имат пари за България и че можело да направи завод.

Парите ги имаме, но само, че с тези пари, които са в оперативна програма "Околна среда", няма как да изградим и регионални депа, и заводи, и в София, и във Варна, в Пловдив, в Бургас. Няма това как да се случи.

Меглена Плугчиева предупреди през седмицата, че България ще загуби милиони, замразени от ЕС. Това важи ли за екологията?

За Министерство на околната среда и водите, което работи по програма ИСПА, предприсъединителна за околна среда, и по оперативна програма "Околна среда" нямаме никакви ограничения. Напротив, в това отношение аз искам да благодаря на целия екип на Министерство на околната среда и водите, и най-вече на дирекция "Фондове", на средства от ЕС, и на дирекция "Кохезионна политика", както и на всички други дирекции, които имат отношение към работата със средства от еврофондовете. Искам да ви кажа, че последният одит, който имахме, е изключително с оценка положителна за нас. Имаме сертифицирани всички мерки, които са предвидени, а те са 22, повечето от тях вече са приключили, са в ход, в реализация. И още веднъж категорично заявявам, че ние ще работим и ще контрактуваме всички средства на 100 процента по програма ИСПА. Няма друга предприсъединителна програма, ИСПА.

По ИСПА ли ще правите канализацията на Сливен, на центъра на града? Това, което подписвахте тази седмица с Йордан Лечков?

Там има два компонента, г-н Вълчев, и затова ние... канализацията се прави наистина със средства от ИСПА, близо 8 милиона евро е там мярката, а водопроводът ще се прави по линия на оперативна програма "Околна среда". Ако ние бяхме провели процедурата за изпълнител, такива, каквито правомощия имаме Министерство на околната среда и водите, общината и всички общини имат правомощия да провеждат процедури за изпълнител по оперативна програма "Околна среда", сами разбирате, че бихме поставили общината в много затруднено положение, да следи работата на двама хипотетични изпълнители. А в случая процедурата е обединена и ние делегирахме правомощия на община Сливен да проведат и двете процедури едновременно, и за канализация, за водопровод, което е коректно, за да може да има, първо, ускорена работа, за да може контролът да е по-ефективен и качеството, и количеството на строителните работи да бъдат в необходимия обем и времева рамка съответно.

Добре, да обобщим сроковете все пак. През декември ще има яснота за това, какво ще прави новото ръководство на "Кремиковци" по екологичната програма и вие ще можете тогава да кажете с по-голяма яснота ще получи ли и кога разрешение комплексно комбинатът. През януари ще се произнесете, и засега очакването е положително, за изграждане на завод за боклука в София между Яна, около Яна и Горни или Долни Богоров казахте? Това са ви двата, така, срока във времето?

Да, това е така. Не бих искал да се повтарям, позволете ми да кажа още само няколко думи за ИСПА и за оперативна програма "Околна среда", защото тази тема наистина вълнува всички нас. По ИСПА през следваща седмица подписвам и контрактуваме абсолютно всички средства за отпадъци. До нова година ще контрактуваме всички средства за водния сектор. Аз се надявам да бъде финализирана и процедурата за изграждането на сероочистващи инсталици на Пети и Шести блок на "Марица-Изток 2", затова, защото процедурата се води за избор на изпълнител от страна на Министерство на икономиката и енергетиката, но то е във финансовия обхват на Министерство на околната среда и водите в програма ИСПА. И там да реализираме тези средства, защото те са необходими с оглед на очистването на серния двуокис в региона на "Марица-Изток 2". А по отношение на оперативна програма "Околна среда" - 73 процента от общините са кандидатствали с 363 проекта. Тези дни приключва работата на оценителните комисии и ние до края на месец ноември ще контрактуваме средства индикативно за около 700-800 милиона до 1 милиард лева. В момента имаме обявление за набиране на проекти за населени места с еквивалент жители над 10 000 за пречиствателни станции за отпадни води, защото и там имаме един императивен срок до края на 2010 година да бъдат изградени пречиствателни станции за отпадни води с еквивалент жители над 10 000. Това, което мога да кажа обобщено и абсолютно категорично, е, че Министерство на околната среда и водите е създало цялата необходима организация за работа по отношение на оперативна програма "Околна среда". Приканвам всички кметове на населени места с еквивалент жители над 10 000, да бъдат активни, да подготвят проекти. Обявлението е от 30 септември. То ще е до, на този етап, до 15 декември. Очаквам проекти, затова, защото ние трябва да стартираме строителството на 50 чисто нови пречиствателни станции за отпадни води в 50 общини.

Да бъдат готови до края на следващата година?

Срокът за изпълнение, да, до 2010 г. е.

А, 2010 г.

Да, 2010 г. е, до края на 2010 г. Казвам още веднъж, че не е невъзможно да постигнем и да реализираме тази цел, ако имаме пълна мобилизация, концентрация. Същото важи за регионалните депа. До нова година ние сме направили график, аз благодаря този път наистина за активността, за конструктивния подход, за осъзнатата отговорност от страна на общините, за регионалните депа. В НДК направихме една много добра, ползотворна работна среща, на която уточнихме, до нова година наистина ще стартираме със строителството на седем регионални депа. Веднага след нова година, приключваме проектирането до нова година, след нова година трябва да се изберат изпълнители за още осем регионални депа. Идентифицирали сме 6 проблемни регионални депа, но и там работата бележи прогрес. Така, че съм един реален оптимист и там да стартира строителството и да изпълним и този ангажимент, и да не допуснем санкции от страна на Европейската комисия. А най-важното за мен е да има по този начин по-добра среда, по-добро качество на водната услуга и по-добро управление на отпадъците. Естествено, всичко това сумарно дава ефект на едно по-добро качество и стандарт на живот. На очертаващата се финансова криза аз считам, че ние като правителство и като министерство трябва да правим всичко необходимо тези средства да бъдат реализирани по предназначение и да се подобрява качеството на живот, на стандарт на всички нас в България.

Политиката може ли да обърка плановете ви? Няма да ви връщам пак към темата, с която почнахте, защото казахте, че няма какво да кажете.

Политиката не бива да обърка.

Е ще се отрази ли на работата ви вземането на решения в партията. Сега, ето това самоубийство на началник кабинет?

Напротив, виждате, че работата ни продължава. Даже екипите ми работят и днес. Аз самият ще продължа работа, затова, защото ние трябва да постигнем тези цели, по отношение на пречиствателните станции предизвикателството е огромно. По време на работните ми посещения в Баден-Вюртемберг срещнах много разбиране и конструктивизъм, както и от други страни срещаме конструктивизъм и подкрепа. Ние трябва да работим непрекъснато, неуморно, за да постигнем тези цели. В сектор "Отпадъци" имаме големи предизвикателства. В изграждането на екологична мрежа "Натура 2000". Трябва да работим, да се реализират тези инфраструктури. Трябва да строим магистрали, за да има по-добра комуникация в страната ни. Действително има възможности, много сериозни, пред страната и те трябва да бъдат реализирани с оглед на реализация и изпълнение на очакването на хората, и по южната част, и по северната част трябва да стартира. В това отношение Министерство на околната среда и водите, искам да ви кажа, г-н Вълчев, специално за магистралите съм се разпоредил, изключително приоритетно гледаме всички процедури и в срок, и във време издаваме всички необходими разрешителни за изграждането на пътища в страната, освен пречиствателни станции, регионални депа, екологична мрежа "Натура 2000", изпълняваме нашите ангажименти по отношение на промените в климата. Това получи много висока оценка по време на работната среща с министър Таня Гьонер в Баден-Вюртемберг, в Щутгарт.

Добре. Декември - яснота за "Кремиковци". Януари - яснота за завода за боклук в София. Петдесет пречиствателни станции до края на 2010 г. с европари. Отказ от коментар на самоубийството на началник на кабинета на Доган Ахмед Емир с аргумент, който трябва да бъде приет, че късно снощи министър Чакъров...

Пък и компетентните органи трябва да се произнесат.

Вие не сте се и чувал с Доган още.

Г-н Вълчев, компетентните органи трябва да се произнесат, да.