М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна
М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна / снимка: Sofia Photo Agency, архив
М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна
57422
М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна
М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна
М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна
  • М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна
  • М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна
  • М.Стоянова: Данъкът върху лихвите по депозитите трябваше да бъде въведен отдавна

Коментар по идеите, записани в бюджет 2013, от председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова:

Защо се въвежда сега данък върху лихвите по депозитите на гражданите с влизане в сила от 1 януари догодина? Така реално ще се обложат лихви, които са спечелени през 2012 г., когато законът не е бил в сила.

Значи, вашият въпрос е резонен в частта му защо сега. И аз наистина не мога да отговоря защо сега, защото облагането на лихвите би трябвало да бъде въведено отдавна. България, първо, е единствената страна в Европа, която не облага този доход от лихви, и е нормално... Това между другото е и почти единственият доход, който физическите лица получават, който не е обложен с данък върху общия доход. Облагат се доходите от труд, облагат се доходите от наеми, а защо не се облагат доходите от лихви? Доходът от лихва е един пасивен доход, лицето не полага усилия. То просто слага едни пари в банката и получава една лихва, така че в този смисъл се разширява данъчната основа за облагане на доходите на физическите лица и смятам, че това е една справедлива стъпка към облагане на всички доходи.

Но правилни ли са разсъжденията ми, че всъщност ще се обложат доходи, които са спечелени по времето, когато този данък не е съществувал? Защо сега, а не, да речем, следващата година или защо не го направихте през 2010-а, да кажете през 2012-а влиза в сила?

Данък върху доходите ще се изчислява върху онези лихви, които са начислени от банките. В момента, в който една лихва бъде начислена от банката, тя става доход на лицето и той разполага с нея. Така че всички лихви, които банката ще начисли от 1 януари нататък, ще бъдат обект на облагане.

Т.е., ако един човек има депозит в момента…

Ако депозитът на един човек е през 2012 г. и банката начислява ежемесечно неговите лихви, те не подлежат на облагане, защото през 2012 г. няма такъв данък.

А ако лихвата се получава в края на периода, да речем, на 3 март…

Да, дори и в края на годината да се получава, ако начислението стане в края на годината… Обикновено банките начисляват лихвите на месечна или тримесечна база в зависимост от това как е направен депозитът. Така че не виждам проблем.

Добре, а защо, след като вие смятате, че е несправедливо да има доходи, които не се облагат, не се въведат... да не се обложат, да речем, и печалбите от фондовата борса? Появи се идея, да речем, и за данък върху пенсиите. Възможно ли е правителството да е размислило и върху позицията си за данък върху транзакциите, банковите транзакции?

Да, вие сте права, че има още един доход - доходът, който се получава от транзакциите на стоковата борса. Когато това облекчение беше въведено, смисълът беше да се стимулира развитието на Българската стокова борса. В момента обаче на практика тя няма особено развита дейност и там не се случват операции, които да… така, да генерират един такъв доход.

Но все пак ако, нали, аргументът е, че е несправедливо да има доход, който не се облага, може би все пак трябва да бъде…

Идеята ви е добра, може би трябва да помислим наистина за премахване и на това облекчение, ако все още има кой да го ползва и все още се генерират доходи от него.

Извън кръга на шегата, възможно ли е да очакваме и другият доход, който не се облага - от пенсиите, също да бъде обложен?

Мисля, че тази дискусия беше приключена. Доходът от пенсии няма да се облага по причина, че в България пенсиите са достатъчно изостанали и не е нормално този доход да бъде облаган с данък върху общия доход. Но това въобще не може да се каже за дохода от лихви.

Като говорим за пенсиите, които ще бъдат увеличени от 1 април, може ли да направим едно такова разсъждение - прагът на бедността догодина ще бъде 241 лв., нали така? Ако един пенсионер обаче в момента получава, да речем, пенсия от 200 лв. и тя от 1 април бъде вдигната със, да кажем, 10%, 9,8%, той ще получи 220, отново ще живее под прага на бедността. Смятате ли, че това е справедливо?

Не, не е справедливо, но пенсията, както и работната заплата не са функция на социална справедливост, те са функция на труд или функция на осигуряване върху определена заплата и това е правилният подход. Ако съответният пенсионер е под прага на бедността, той може да се обърне към социалните служби, затова там е следващата защитна мрежа, именно социалните служби, които дават помощи по определени правила, разбира се. Ако този пенсионер, защото взехме примера с пенсионера, няма други доходи, няма имущество, от което може да придобива доходи, той би бил възхитен от социалната система и това е правилният подход. А пенсиите трябва да се определят в размер, който е съпоставим, който корелира на труда, на заплатите, върху които са внасяни осигурителните вноски, а това, дали това е достатъчно, за да се поддържа жизненият минимум, вече е проблем на социалната система и тя съществува. Между другото в проекта на бюджет 2013, там са отделени около 130 млн. лева допълнително именно за такива социални помощи.

А защо майките, които са втора година по майчинство, също ще живеят под прага на бедността с 240 лв.?

Аз не съм съгласна с това разсъждение. Майките получават една година сериозна сума върху на практика цялата си заплата, в размера, в който те са я получавали, когато са излезли по майчинство. Втората година е едно подпомагане на младото семейство при отглеждане на детето. Аз мисля, че на всички трябва да ни е ясно, че държавата не може да поеме отговорността за всички действия, които трябва да бъдат отговорността на всеки отделен човек. Създаването на деца, отглеждането на децата е отговорност преди всичко на техните родители, а държавата със своята социална политика, защото това е именно в сферата на социалната политика, тези помощи за втората година от майчинството, е помощ към тази отговорност на родителите.

Бихте ли дали един чисто човешки съвет на една майка, която иска да прати детето си през втората година от майчинство на ясла, но няма как да го запише, защото знаете, че в големите градове има сериозен проблем с това, и тя иска да се върне на работа?

Ами, да, не мога да дам този съвет. Значи, трябва да намери начин да запише детето си в ясла или да намери частна ясла. Аз мисля, че на една майка, която получава нормална заплата, висококвалифициран служител ако е тя, не би било проблем да плати такса в частна ясла, ако това се налага. И между другото искам да ви кажа, че, ако се направи една сериозна статистика, ще видите, че все по-малко млади жени използват втората година от майчинството си, и то не защото е само малко заплащането им, а защото губят реализация, губят израстване в кариерата и в крайна сметка губят едни доходи, които са много по-големи от тези, които държавата дава като помощ.

Дали това ваше обяснение може да го тълкуваме, че евентуално по-нататък, ако имате възможност като партия да управлявате, ще премахнете втората година от майчинството, във втория мандат?

Не, в никакъв случай не съм казала такова нещо и категорично не смятам, че това е извод от моите думи. Напротив, ще има втора година, но това е сума, с която държавата подпомага семействата за отглеждане на техните деца. Толкова, колкото е възможно да бъде отделена от бюджета.

Разчетите на КНСБ показваха, че са нужни 15 млн. лева допълнително, за да се увеличат майчинските до 270 лв. втората година. 15 млн. лева проблем ли са за бюджета?

Ами, те не са само тези 15 млн. лева, има още много други искания по 10 и по 15 млн. лева. Между другото КНСБ има сериозен списък в тази посока, както и предложения за увеличаване на приходната част на бюджета с цел да се покрие този списък. Макар че аз не искам да коментирам доколко са реалистични, така, резултатите, които биха дошли като пари в бюджета, ако се приложат предлаганите от тях мерки.

Ако се върнем към данъка върху лихвите по депозитите, тези 120 милиона, които се очаква да се съберат, към какво направление ще бъдат насочени?

Ами, те вече са разчетени в бюджета. Имаше дебат откъде се разчита да се получи ръстът в приходите на данъка върху доходите на физическите лица. В бюджета там е разчетен спрямо 2012 г. един по-висок ръст. И основната част от него е именно от данъка върху лихвите.

Не смятате ли, че е възможно, да речем, да се въведе някакъв праг, да речем, депозит над 5000, над 10 000 лева? Това е теза, която преди малко Румен Овчаров разви пред Дарик.

Ами, знаете ли, аз не смятам, че това е правилно, защото веднага би възникнал въпросът - а защо няма праг при облагането на доходите от труд или на доходите от наем, или на някакви други видове доходи, а точно на доходите от лихви, които на практика са един пасивен доход.

Доколкото разбирам, това все пак е идея, че по-богатите хора ще плащат и повече данъци, нали така, колкото е по-голям е депозитът, по-голяма е лихвата и по-голямо е…

Скоро имаше статистика, която показваше, че около 46-47% от българите имат някакви, така, забавяния на плащанията си към електроснабдителните дружества, водоснабдителните дружества, топлофикациите и т.н. За мен това означава, че половината от българите нямат спестявания и депозити в банките. Тоест тези, които ще дадат данък върху тези свои доходи от лихви, са другата половина. Освен това едно, така, средностатистическо семейство, което си е създало и успяло да спести, да речем, една нормална сума от 20 000 лева и я държи на депозит, при настоящите размери на лихвите би платило един съвсем умерен данък от порядъка на 70-80 лева. Не смятам, че това е проблем и изземване, а напротив, така, създаване на равнопоставеност, тези, които са имали възможност да спестяват и поради това, че са имали по един или друг начин по-високи доходи и получават доходи от тези свои спестявания, също да платят своя данък.

Дали премиерът Бойко Борисов подкрепя всички тези идеи, които обсъждаме в момента?

Това не са идеи, това са текстове, записани в закона, който днес Министерски съвет прие.

Имате ли представа колко са хората, които живеят под прага на бедността? Преди малко казахте, че половината от хората имат депозити.

Не, нямам такава статистика в момента, за да кажа. Под прага на бедността са тези 240 лева, за които вие говорихте преди това…

Тъй като сигналите, които излъчи днес министър Дянков, са, че тази година изпълнението на бюджета върви добре, малко над очакванията, нали правилно съм разбрала…

Мисля, че приходната част на бюджета ще бъде изпълнена горе-долу около… стоте процента.

А дали все пак има вероятност да бъдат намерени пари за коледни добавки на пенсионерите? Вчера се появи тази възможност след тристранния съвет, знаете.

Аз съм убедена, че ако в края на годината има възможност, било от допълнителни приходи, било от някои разходи, които не са извършени през годината по един или друг начин, тези суми е добре наистина да бъдат изплатени на пенсионерите като коледни добавки, какъвто и да бъде размерът на тази сума.

ГЕРБ предлага референдумът за „Белене” да се финансира от партиите пропорционално, нали така?

Ами, тази идея, да, чух днес, че се лансира от представители на нашата партия…

Според вас, така, 20-30 млн. лева могат ли да бъдат дадени от партиите и това каква част от субсидията, която те ще получат догодина, е?

За съжаление нямам разчет за това какви субсидии получават различните партии. Знам единичните суми и общият размер на субсидия се изчислява на броя на спечелените гласове. Но натрупана за четири години… мисля, че не е проблем всяка една от партиите пропорционално на субсидията си, пропорционално на субсидията си, да финансира някаква част от тези 30 милиона. Идеята е добра, но аз, откровено казано, не виждам, така, начина, по който тя ще се реализира. Единственият начин тя да се реализира е всички партии да са съгласни с нея и да го направят. Така че в бюджет 2013 има заложени суми около 30 млн. лева разходи за този референдум, ако пък партиите вземат, че се съгласят да участват и да финансират от субсидиите си този референдум, това означава, че ще можем да разпределим едни 30 милиона по други пера.

Няма ли финансирането от партиите обаче да е нарушение на Закона за референдумите?

Не съм разсъждавала по този въпрос и не бих могла да ви кажа дали има текстове в Закона за референдумите, които биха били нарушени, ако се вземе подобно решение. За мен то не може да бъде законодателно… вероятно трябва да бъде, така, на добра воля от страна на партиите.