Заседава националният съвет за закрила на детето
Заседава националният съвет за закрила на детето / netinfo
Националният съвет за закрила на детето ще заседава от 11.00 ч. в сградата на Държавната агенция за закрила на детето.

На заседанието ще бъде обсъдено изпълнението на взети от съвета решения и препоръки на Комитета на ООН по правата на детето.