/ iStock/Getty Images
На 4 дни един работник у нас загива
Всеки ден между 6 и 7 души претърпяват злополука на работното място, а на 4 дни - календарни, а не работни един работник в България умира. Този извод правят експертите на КТ "Подкрепа " по повод предстоящия Световен ден за безопасност и здраве при работа - 28 април.

Според статистиката на НОИ, през 2020 година са регистрирани 89 смъртни случаи при трудови злополуки. През предходната 2019 година регистрираните трудови злополуки са също 89, а през 2018 - 82.

Манолова и „Системата ни убива“ внесоха в НС промени в Закона за личната помощ

От КТ "Подкрепа" припомнят, че от март 2020 г. много от предприятията намалиха броя на работещите, поради отпуск или съкращения, а някои отрасли преустановиха дейност.

Същевременно много предприятия преминаха на намалено работно време, работа от разстояние и други, а въпреки това през двете години са регистрирани един и същи брой злополуки.

Общият брой на трудовите злополуки през 2020 г. бележи тенденция на намаляване спрямо 2019-та - през 2020 са 2309, а през 2019 - 2731, за сметка увеличение на честотата на смъртните злополуки - една на всеки 26 трудови, спрямо една на всеки 30 трудови за 2019.

Експертите правят извод, че това означава, че всеки ден между 6 и 7 души претърпяват злополука на работното място, а на 4 дни (календарни, а не работни) един работник в България умира.

В България смъртността вследствие трудова злополука е 3,6 на 100 хиляди заети, което я поставя на трето място в ЕС по този показател. В целия ЕС коефициентът е 1,8 на 100 хиляди. У нас на 100 хиляди работещи се отчитат 83 трудови инцидента, докато средната стойност за ЕС е 1513 на 100 хиляди. Във Франция например са 3500.

"Анализите на НОИ тепърва предстоят, но предварителният извод, който можем да направим e, че насочването на вниманието (и финансовия ресурс) от страна на работодателите към мерките за предотвратяване на пандемията, са станали за сметка на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното място, в т. ч психо-социалните рискове на работното място, мускулно -скелетните смущения, сърдечно-съдовите заболявания и др", се посочва в съобщението по повод предстоящото отбелязване на 28 април.

Дончев за Националния план за възстановяване: До 2030 г. България има право на 50 млрд. лв.

По данни на Международната организация по труда (МОТ) всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона.

Загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4 на сто от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Опасните и нездравословни условия на труд водят и до загуба на средства и човешки ресурси и намаляват производителността и качеството на продукцията.

На 28 април се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. Мотото на кампанията за 2021 г. е: "Здравето и безопасността са основни трудови права. Да запазим живота на работното място!".

Пандемията COVID-19 е преди всичко глобална здравна криза, но въпросите за безопасността и здравето на работното място също са начело в борбата с тази битка, заявяват от КТ "Подкрепа".
БТА