/ / iStock/Getty Images
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е стратегически партньор в инициатива за технологична и финансова подкрепа на стартиращи компании, които разработват приложения, базирани на машинен интелект. Това обяви днес заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова на конференция "Изкуственият интелект и Аз" в София Тех Парк.

По време на състезанието е обявено началото на състезанието SAS Startup Challenge, което ще даде възможност на иновативни ИТ компании да бъдат подпомогнати технологично за разработени предложения за изкуствен интелект. Фирмите могат да получат повече информация как да кандидатстват на интернет страницата https://www.sas.com/el_gr/events/19/startup-challenge-bg.html.

В рамките на шест месеца, SAS Institute ще предостави на компаниите сигурна и стандартизирана платформа за разработване на приложения. Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, в която ще участва и представител на МТИТС. Трите най-добри иновативни продукта ще бъдат популяризирани.

"Тази инициатива приканва младите, иновативни фирми да участват в състезание за разработване на машинни самообучаващи се приложения", каза по време на конференцията заместник-министър Андреана Атанасова.

Тя добави че публично-частното партньорство е един от най-добрите стимули за развитието на даден сектор и изрази надежда, че подкрепата на стартиращи ИТ фирми ще прерасне в традиция.

"Държавата може да помогне, да подкрепя такива инициативи. Свидетели сме на новата индустриална революция, във фокуса й е изкуственият интелект, но той се определя от хората. Технологията е предназначена да ни служи и да улесни живота ни, а не обратното. Неслучайно човекът е този, който трябва да остане в центъра на развитието на изкуствения интелект", посочи заместник-министърът.