/ iStock/Getty Images
Съветът за електронни медии (СЕМ) обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). 

Решението е било взето с четири гласа за и един въздържал се и е в изпълнение на правомощието по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията.

ПРОЦЕДУРАТА

Документи на кандидатите за участие в процедурата се приемат до 27 май 2022 г.  включително. В срок до 15 юни 2022  СЕМ ще оповести кандидатите, допуснати до участие в процедурата. До 23 юни ще бъдат оповестени кандидатите, допуснати до третия етап на процедурата.

Изслушванията с допуснатите до третия етап кандидати са на 27 и 28 юни 2022 г. На 29 юни СЕМ трябва да определи кандидата, избран за генерален директор на БНТ.

Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа, един час по-късно се  насрочва второ заседание. В случай, че и на него не бъде избран генерален директор, един час по-късно се насрочва ново заседание. Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНТ, процедурата се прекратява.