Първанов: Не бива младите майки да плащат цената на кризата

Първанов: Не бива младите майки да плащат цената на кризата
Първанов: Не бива младите майки да плащат цената на кризата / Sofia Photo Agency, архив

Темата за връщане на неправомерно получени обезщетения за майчинство е отново особено актуална. Смятам, че не бива младите майки да плащат част от цената на кризата. Това пише президентът Георги Първанов в личната си страница във Facebook по повод постъпилите в президентството жалби от 157 майки.

Социалната роля на държавата е важна именно в такива случаи, казва президентът Първанов. „Напомням, че опрощаването на тези задължения може да стане само след подаване на индивидуална молба до упълномощената за това комисия. По постъпилите вече молби се работи активно", заявява държавният глава, цитиран от БГНЕС.

157 майки са подали молби до държавния глава с искане за опрощаване връщането на получени обезщетения за майчинство. Прессекретариатът на държавния глава публикува някои разяснения по темата.

Съгласно чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България опрощаването на несъбираеми държавни вземания е правомощие на държавния глава, който формира своето решение въз основа на становище на работещата към институцията Комисия по опрощаване на несъбираемите държавни вземания. До момента в нея са постъпили 157 молби от майки, които искат да им бъде опростено връщането на получени обезщетения за майчинство. По всяка от молбите е образувана съответната преписка и е задвижена административната процедура.

Необходимо е да се знае, че процесът на изготвяне на всяка преписка продължава няколко месеца поради заложените в закона процедури, които трябва да бъдат спазвани. Срокът на практика зависи от времето, за което органите на общинската администрация могат да съберат нужните сведения за материалното и имотното състояние на лицата, подали молби за опрощаване. Този период включва и разглеждането на молбата от общинския съвет, както и от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Впоследствие комплектованите преписки се внасят за разглеждане в Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания, която също изразява писмено предложение по всяка една молба.

Решението се взема на базата на факти и обстоятелства, станали известни в процеса на проучването на молбата. В тази връзка няма как да бъде изразено принципно становище по този или друг случай, независимо от това, че засяга много хора, без да е извършено предварително и според закона проучване на всеки индивидуален случай.

До момента през описаната процедура са преминали 24 молби, удовлетворени са молбите на 14 души. Предстои разглеждането на останалите молби, след като преписките се върнат в Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания.