/ iStock/Getty Images
Прокуратурата излезе с анализ на материалите от МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП за списъка на премиера Кирил Петков с публична информация за корупция на най-високо управленско ниво. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. 

По отношение на 8 от посочените от Петков лица службите не разполагат с данни, свързани с описаното в публично достъпните източници, посочват от Върховна касационна прокуратура.

"За 2 от тези 8 лица не е предоставена каквато и да е информация за евентуално извършени престъпления от общ характер. По същество това означава, че до момента на изпращане на материалите органите на изпълнителната власт не са констатирали, в съответствие със законовите си правомощия, данни за извършени престъпления и/или нарушения, които да бъдат предоставени на прокуратурата с оглед осъществяване на конституционно установените й правомощия", допълват още от прокуратурата.

За останалите 11 от лицата са изпратени материали, които евентуално биха били съотносими със изложеното в предоставените от министър-председателя Кирил Петков медийните публикации, се посочва още в съобщението на държавното обвинение. 

Вижте цялото съобщение на прокуратурата: 

Във Върховна касационна прокуратура е получена изисканата информация от органите на изпълнителната власт във връзка с извършванa проверка по реда на чл. 145 от ЗСВ относно предоставените от премиера Кирил Петков медийни публикации в обем от 588 страници, съдържащи твърдения за евентуално извършени престъпления по смисъла на Наказателния кодекс от 19 лица.

МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП са изпратили материали, касаещи, както посочената в публикациите информация, така също и материали за предприемани действия от страна на съответния орган на изпълнителната власт по отношение на цитираните в част от публикациите лица.

След извършен анализ на предостaвената информация се установи, че по отношение на 8 от посочените от премиера г-н Кирил Петков лица МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП не разполагат с данни, свързани с описаното в публично достъпните източници.

За 2 от тези 8 лица не е предоставена каквато и да е информация за евентуално извършени престъпления от общ характер. По същество това означава, че до момента на изпращане на материалите органите на изпълнителната власт не са констатирали, в съответствие със законовите си правомощия, данни за извършени престъпления и/или нарушения, които да бъдат предоставени на прокуратурата с оглед осъществяване на конституционно установените й правомощия.

За останалите 11 от лицата са изпратени материали, които евентуално биха били съотносими със изложеното в предоставените от министър-председателя Кирил Петков медийните публикации.

По отношение на всички 19 лица е направена допълнителна справка в ПРБ за извършвани проверки по реда на чл. 145 от ЗСВ, приключени или водени досъдебни производства.

Медийни публикации, предоставени от г-н Кирил Петков, по отношение на осемте лица, посочени по-горе, въпреки липсата на получени данни от МВР, ДАНС, КПКОНПИ и НАП, са изпратени на компетентните прокуратури с оглед извършване на преценка налице ли са данни за евентуално извършени престъпления от общ характер.

По отношение на Н.П., бивш изпълнителен директор на „Булгаргаз“, днес, 08.03.2022 г., събраните материали, ведно с журналистическите статии, са изпратени в Софийска градска прокуратура (СГП), която многократно е информирала българската общественост, че същият е разпитван в качеството на свидетел по наблюдавано от СГП досъдебно производство със сходен предмет на този в предоставените публикации, свързани с него.

Постъпилата във ВКП информация ще бъде поетапно окомплектована и изпращана на съответните компетентни прокуратури.

ПРБ напомня, че съгласно конституционните разпоредби, изключителна компетентност на органите на изпълнителната власт e разкриването на престъпления. Основно задължение на Прокуратурата на Република България е повдигане на обвинения след своевременното й уведомяване за събрани достатъчно данни за извършено престъпление, така също и поддържане на обвинителната теза в съда.

Борбата с престъпността е отговорност на голям кръг от органи, както на изпълнителната, така и на съдебната власт. Евентуални действия или бездействия от компетентност на изпълнителната власт или други власти няма как да бъдат вменени на прокуратурата, която, както бе посочено по-горе, има други правомощия, конкретно регламентирани в Конституцията и законите на Република България.

За всички последващи действия в хода на проверката българската общественост ще бъде своевременно информирана.