Мая Манолова
Мая Манолова / Георги Димитров
Прокуратурата проверява общо 22 сигнала, постъпили от Комисията за ревизия на 45-ия парламент, позната още като комисията "Манолова", която се зае да провери за евентуални злоупотреби от страна на Министерския съвет в последните 10 години по отношение на изразходвани публични средства.

В обхвата на комисията влязоха и министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години в 45-ото Народно събрание, съдържащи множество сигнали с твърдения за извършени закононарушения.

Манолова иска информация за кредитите на държавни фирми от трима министри

Държавното обвинение работи по общо 22 сигнала, постъпили от комисията, обобщават от прокуратурата.

1. Сигнал за допуснати закононарушения при изготвянето на ОВОС за изграждането на Международната газова връзка България – Сърбия;

2. Сигнал от сайта „Биволь“ относно твърдения за проекта Турски поток (Балкански поток);

3. Сигнал от сайта „Биволь“ съдържащ твърдения за нарушения в Българска банка за развитие и Фонда на фондовете;

4. Сигнал от Национално сдружение „Народно щастие“ относно злоупотреби при изчисляването на компенсациите по мярка 60/40, определена с постановления на Министерския съвет;

5. Сигнал от гражданин срещу кмета на община Смядово за конфликт на интереси;

6. Сигнал срещу отговорни длъжностни лица относно корупционна схема в Министерство на отбраната, довела до нанасянето на щети в размер на над 29 млн. лв.;

7. Сигнал относно незаконосъобразно усвояване на държавна земя за лични цели и незаконно усвоени европейски средства. Сигналът е срещу двама министри на земеделието, храните и горите, кмет на Община Балчик, председател на Общински съвет Балчик и директор на ДФ „Земеделие“. Сочат се обвързаности между лицата Н.М. и Ж.М., бивш народен представител;

Проверяват твърденията на Светослав Илчовски за издевателства над затворник

8. Сигнал относно незаконно изсичане на защитна гора край Варна;

9. Сигнал от сдружение „БОЕЦ“ срещу бившия премиер Бойко Борисов във връзка със съмнения за корупция, пране на пари, данъчни и финансови измами на територията на страната и на Испания;

10. Сигнал от вестник „Сега“ относно обществени поръчки с идентични условия за електробуси в Стара Загора и Бургас по Оперативна програма „Околна среда“ в размер на 42 млн. лв.;

11. Сигнал от председателя на сдружение „Антикорупционен фронт“ срещу Христо Иванов, бивш министър на правосъдието, с твърдения за наличие на корупционна схема и нарушаване на Закона за обществените поръчки във връзка с осигуряване изхранването на настанените в местата за изпълнение на наказанията;

12. Сигнал с твърдения за неправомерно сключени трудови договори със служители във военния завод „Терем“;

13. Сигнал относно извършени закононарушения по проект с изпълнител ИА „Българска служба за акредитация“ на стойност 3,7 млн. лв., финансиран по европейската програма за иновации и конкурентоспособност;

14. Сигнал за корупция при провеждането на обществена поръчка за доставка на боеприпаси от дирекция на МВР;

15. Сигнал относно „сериозни закононарушения“ при разходването на публични средства, вкл. и европейски при провеждането на обществени поръчки от Електроенергийния системен оператор;

16. Сигнал с твърдения за извършени престъпления и наличие на конфликт на интереси спрямо изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните;

Скандали и обвинения срещу властта в Комисията по ревизията (ВИДЕО)

17. Сигнал за нарушения при обществена поръчка за саниране на жилищни сгради в Козлодуй. Посочени са множество дейности, за които се твърди, че не са изпълнени, но са разплатени, както и за завишени цени на строителни материали;

18. Сигнал от Сдружение „Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства“ срещу председателя на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, с изложени твърдения за конфликт на интереси и евентуално извършени престъпления;

19. Сигнал от неправителствена организация „Граждани за Зелена Европа“ срещу Столичен електротранспорт ЕАД с твърдение за допуснатите закононарушения при провеждане на обществена поръчка за доставката на 30 броя бързозарядни електробуси. Средствата са осигурени по ОП „Околна среда“;

20. Сигнал относно неправомерно изплатени суми за дейности във връзка с Националната програма за енергийна ефективност в Бургас, Хасково и Пловдив;

21. Сигнал от двама, народни представители в 45-ото Народно събрание, в който изразяват съмнения за допуснати законови нарушения при сключване на „фиктивна сделка“, касаеща т.нар. „подпорна стена“ край местността Алепу;

22. Сигнал, в който се съдържат твърдения за множество допуснати закононарушения в различни общини в страната при провеждане на обществени поръчки с предмет на доставка на електробуси.

След проверката на постъпилите сигнали, същите ще бъдат препратени към компетентните прокуратури – Върховна административна прокуратура, Софийска градска прокуратура, Специализирана прокуратура и/или други териториални структури. На случаен принцип сигналите ще бъдат разпределени на конкретен наблюдаващ прокурор, който следва да извърши конкретни действия съобразно закона и функционалната си компетентност, допълват от държавното обвинение,