Превишени норми на серен диоксид в Гълъбово
Превишени норми на серен диоксид в Гълъбово / снимка: Дарик-Стара Загора

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран в Гълбово. В три поредни часа автоматичната измервателна станция в централната част на града е отчела концентрации на замърситела над 500 микрограма на кубичен метър. В 15:00 часа е регистрирана концентрация от 572,57 микрограма на кубичен метър, в 16:00 часа - 655,40 микрограма, а в  17:00 часа - е 595,13 микрограма на кубичен метър.

От Регионалната екоинспекция са предприели необходимите мерки и са информирали Областна дирекция „Гражданска защита" за привеждане в действие на Оперативния план за действие за опазване здравето на населението.

Очаква се по-продължителен период на наднормено съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух на Гълъбово. Към момента на топлоелектрическите централи са издадени по две предписания за намаляване товара на работещите без сероочистващи инсталации мощности и ограничаване на замърсяването на приземния въздушен слой. Разпоредено е започналите разпалвания на блок 1 на ТЕЦ „Енел Марица изток 3" с. Медникарово и блок №5 на ТЕЦ „Марица идзток 2" да бъдат преустановени.

Други новини от Стара Загора