/ Thinkstock/Getty Images
Правителството одобри две нови ученически стипендии
100490
Правителството одобри две нови ученически стипендии
  • Правителството одобри две нови ученически стипендии
Две нови стипендии за учениците, завършили основното си образование, одобри правителството. Първата е за ученици, които се обучават в дуална форма в класовете от първи гимназиален етап. Това са осми, девети и десети клас - времето, в което все още само учат, без да работят, докато в единадесети и дванадесети клас вече получават възнаграждение от работодателя. Втората стипендия е за ученици, приети в осми клас по защитените специалности и тези, по които се очаква недостиг на пазара на труда, определени от Министерския съвет. Такива се например заварчик, асансьорен техник, строител и др.

Дете от приемно семейство спечели стипендия от национални институции
 
Новите стипендии ще се получават от втория срок на тази учебна година. Ще се прави класиране по критерии, които всяко училище ще определи, обясни директорът на дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН Грета Ганчева. Ако един ученик отговаря на изискванията и за двете нови стипендии обаче, ще получава само едната от тях: "Има допълнително условие, че ако изберат например стипендия за това, че се обучават в дуална система на обучение и са класирани за такава стипендия, едновременно ако са класирани и за стипендия за образователни резултати, имат право да получат и 50% от стипендията за образователни резултати".
 
Право на стипендии ще имат и децата, които учат в Центровете за специална образователна подкрепа, за да получат равен достъп до образование. Новите стипендии обаче няма да се изплащат, ако в съответния месец ученикът има пет отсъствия по неуважителни причини, уточни Грета Ганчева. Няма да се получават и в още един случай: "Тези ученици, които са се обучавали по българо-швейцарската програма в дуално обучение и получават стипендии чрез нея, няма да получават средства от държавния бюджет. Те ще бъдат финансирани само за сметка на тази програма, докато тя функционира".

Тийнейджъри прекараха 48 часа в работа по стартъп проекти
 
Размерът на стипендиите е както и на останалите – от 21 до 60 лв. на месец, като всяко училище определя дали да даде по-високи стипендии на по-малко ученици или обратното.
 
В дуално обучение към този момент са включени 1750 ученици в 47 професионални гимназии в страната, а защитените специалности за следващата учебна година и тези, по които се очаква недостиг на пазара на труда са 57.