/ iStock/Getty Images
Продължава възходящата тенденция в бюджетните постъпления, администрирани от Агенция „Митници“
За юли 2021 г. общите приходи (мита, ДДС от внос, акцизи и глоби), администрирани от Агенция „Митници“, възлизат на 931.0 млн. лева, съобщиха от Агенция "Митници".

Месечните данни за юли отбелязват превишение спрямо същия период на предишната година (+202.1 млн. лева) и спрямо предходния месец - юни (+ 42.3 млн.лева). Данните потвърждават тенденцията на нарастващи месечни приходи спрямо предходните периоди.

През юли касовите постъпления от мита при внос на стоки от трети страни са 27.9 млн. лева. Това са най-високите месечни постъпления от мита за последните повече от пет  години (от януари 2016 г. до момента),  като спрямо юни 2021 г. ръстът е 17.4%.

Актуализацията на бюджет 2021: Над 2 млрд. допълнителни приходи срещу 1,8 млрд. предвидени разходи

Спрямо същия период на 2020 г. се отчитат 58.2% повече приходи от мита.Касовите постъпления при ДДС от внос юли са в размер на 396.0 млн. лева и  представляват 61.0% повече спрямо месец юли 2020 г. и 3.6% повече спрямо предходния юни 2021 година.

Приходите от акцизи за юли възлизат на 506.1 млн. лева, което е 9% над постигнатите през същия месец на миналата година и с 5% повече спрямо юни 2021 г.  Ръст се отчита при всички основни групи акцизни стоки - горива; тютюн и тютюневи изделия; алкохол и алкохолни напитки.

Тенденцията за преизпълнение на показателите и увеличаващ се темп на нарастване на приходите е видна и от данните за първите седем месеца на годината. За периода януари-юли 2021 г. приходите от мита, ДДС при внос, акцизи и глоби на Агенция „Митници” са в размер на 5 715.1 млн. лева. Сумата е с 572.8 млн. лева над приходите през същия период на 2020 година.

За два месеца: Над 1,5 млн. турци, идващи от Европа, са преминали през България на път за Турция

Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенция „Митници“, продължава и през август, като се очаква преизпълнение на приходите. По прогнозни данни общите  приходи на Агенция „Митници“ за август  2021 г. ще надхвърлят 1 млрд. лева.
 
В съответствие с принципа на прозрачност и откритост Агенция “Митници” ще публикува в началото на всеки календарен месец в секция За нас - Агенцията в цифри и факти данни за касовото изпълнение на приходите.