/ ThinkStock/Getty Images
Един от приоритетите на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) е да направим социалните услуги за деца и хора с увреждания по-достъпни, ефективни и

функционални. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова по време на събитие по случай Международния ден на хората с епилепсия, организирано от Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, цитирана от пресцентъра на МТСП.

В изказването си, публикувано в сайта на социалното министерство, заместник-министър Стоименова е акцентирала и върху предоставянето на услугата заместваща грижа, регламентирана в Закона социалните услуги.

Чрез нея се предоставя краткосрочна грижа и качествена помощ за деца, в това число и на деца с епилепсия, и за възрастни с увреждания, в социални услуги за резидентна и дневна грижа, в домовете на хората, включително и в домовете на приемните семейства.

Стоименова е посочила, че очаква предложения от страна на родителите на деца с увреждания при разписването на стандартите, за да може услугата да е още по-функционална и достъпна за всички нуждаещи се.