/ ThinkStock/Getty Images
Държавен фонд "Земеделие" отпуска до 500 000 лв. помощ de minimis за компенсиране на земеделски стопани за щети причинени от диви животни през 2020 г., съобщиха от фонда.

Отпускат 3 500 000 лв. за реализация на родното производство на агнешко месо

Помощта се предоставя за справяне с последствията от нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна, както и за щети, нанесени от благороден елен в областите Варна, Русе, Шумен, Разград и Търговище.

Танева призова търговските вериги да зареждат родна продукция

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за нанесени щети по земеделски култури. Максималният интензитет на помощта е до 100 процента от производствените разходи за отглеждане на унищожената култура. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.