/ Thinkstock/Getty Images
Министерството на образованието и науката (МОН) оповести новостите при Националното външно оценяване (НВО) за 7 клас през учебната година 2018/2019.

Запазва се продължителността на изпита от 150 минути. Но той ще започва в 09:00 ч. вместо в 10:00 ч.

Обсъждат различни дати за зрелостните изпити и външното оценяване догодина
 
Учениците, които ще са 7 клас през предстоящата учебна година, са първият випуск, който е обучаван по новите програми и за който важи в сила регламентът, според който външното оценяване измерва знанията в целия прогимназиален етап.
 

С цел обаче да не се създават притеснения у родителите и учениците, от МОН са решили изпитът по Български език и литература в частта литература да включва само произведения, изучавани в 7 клас. Учениците, които ще завършат 7 клас в учебната година 2019/2020 ще полагат изпит върху произведенията, изучавани в 6 и 7 клас. Децата, които завършват 7-и клас в учебната година 2020/2021 ще държат изпит върху произведенията от 5, 6 и 7 клас. Това е с цел поетапно въвеждане на новите учебни планове.

Тревожна тенденция при връзката учител-ученик
 
В частта Български език НВО ще оценява знания от 5 до 7 клас. Новото е, че няма да има задачи за залог и вид на глагола, видове подчинени изречения, фразеологични словосъчетания и пароними, посочи Александър Трингов от МОН. В частта Литература ще бъдат включени две произведения на Добри Чинтулов - "Стани, стани юнак балкански" и "Вятър ечи, Балкан стене", както и по една нова част от произведенията на Алеко Константинов "Бай Ганьо" и "До Чикаго и назад".
 
Запазва се вторият модул - преразказ на непознат текст
(от български или чужд автор) с дидактическа задача. При задачата за извличане на информация от два източника - текст и таблица, вместо таблицата ще може да е карта, диаграма или схема.
 
И през следващата година ще има четири ваканции за учениците

При изпита по Математика се запазват трите вида задачи - с избираем отговор, с кратък отговор и разширени задачи.

Учениците ще могат да използват свитък с формули.

Съотношението алгебра/геометрия също се запазва едно към едно, каза Маня Манева от МОН. От изпита отпадат т.нар. линейни параметрични уравнения и линейни параметрични неравенства

Красимир Вълчев: Принципът на близост до училището не е дискриминационен
 
Графикът за провеждане на НВО е в етап на обществено обсъждане. Предстои в края на август да стане ясно кои ще са датите.

Очаква се да бъдат във втората седмица на юни, което е продиктувано от факта, че от новата учебна година седмокласниците ще завършват на 30 юни, вместо на 15 юни както досега.
 
Изпити в средата и малко след средата на юни не са ново за образователната система и това няма да доведе до удължаване на общия график, заяви министър Красимир Вълчев. По повод притеснения на родители, че изпитите ще са в много топло време, той посочи, че температурният аргумент не е достатъчно силен. Той допълни, че справка показва, че средните температури за периода 15 - 20 юни са около 22.5 - 23 градуса. Министърът припомни, че България е една от малкото страни, в които учебната година започва на 15 септември, вместо в началото на месеца.
БТА