/ БТА
На заседанието си правителството се очаква да одобри Национална здравна стратегия за 2030 година, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министерският съвет предстои да обсъди Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общински училища.

В няколко проекта за решения кабинетът ще обсъди допълнителни разходи по бюджетите на Конституционния съд, на Министерството на енергетиката, Министерството на образованието и науката, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за 2023 година. 

Министрите предстои да обсъдят още План за засилване на ролята на здравно образование в българското училище.
 
София Господинова/БТА