Училище
Училище / Thinkstock/Getty Images
Министерството на образованието и науката предлага две нови национални програми за допълнително финансиране на предучилищното и училищното образование. Те ще бъдат предложени на Министерския съвет след обществено обсъждане заедно с още девет програми, обяви заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова.

Мария Гайдарова
БГНЕС, архив

За първи път има проект на национална програма за предучилищна подготовка. По „Развитие на системата на предучилищното образование“ ще се работи за гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Предвижда се в програмата да се включат 1600 деца и 1600 родители. Бюджетът за първата година е 400 000 лева. Очаква се да се включат 130 детски градини и училища с подготвителни групи.

Подкрепата за учителите - основен приоритет на МОН

Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера“. Тя тръгва с бюджет от 270 000 лева. Програмата е насочена към училища, които дават квалификация „Приложен програмист“. До момента 19 школа са обявили желание да обучават приложни програмисти, очакват се още заявки.

Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детски градини, а не само училища, както е досега. Програмата, по която се плаща на заместници при отсъствие на учител и възпитател, е с бюджет 2 500 000 лева. Тук увеличението в сравнение с миналата година е с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не по-малко от 30 000 заместващи педагогически специалисти.

Ще спрат ли европейските пари за образование?

Шест милиона лева повече са предвидени по програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Те са за обезщетения на учители и персонал, пенсионирани и съкратени при закриване и обединяване на училища. Предвиденият за това бюджет е 30 717 000 лева. Общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ е 10 230 000 лева. Те са с 3 милиона лева повече отколкото през 2016 г. Парите ще се използват за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини.

1 500 000 лева ще бъдат дадени по двата модула на програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище”. По програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” са заложени 4 700 000 лева. За „Ученически олимпиади и състезания” има бюджет от близо 3 млн. лева, който също е увеличен в сравнение с миналата година.
 
БГНЕС