/ Gulliver/Getty Images
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя нова покана по схемата за насърчаване на използването на електромобили. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. Набирането на формуляри за кандидатстване започва днес и е с краен срок за приемане на документи 17 март 2020 г. Поканата е в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

До момента са отправяни седем покани за прием на документи по схемата и са подадени 68 проектни предложения. От тях окончателно са изпълнени 24 проекта със стойност на изплатената субсидия 594 004 лв. По изпълнените проекти са закупени 23 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 /4+1 места/, седем за хибридни електрически /plug-in/ превозни средства категория M1 и N1 /4+1 места/ и три изцяло електрически превозни средства категория L7e.

Електромобил катастрофира по таван в Слатина, няма кой да го изтегли (СНИМКИ)

В процес на изпълнение са 23 проекта със стойност на заявената субсидия 747 000 лв. Oстатъчният ресурс за разплащане в това число и по изпълнявани проекти към 1 януари е 1 289 472 лв.

Със схемата се изпълняват политиките по опазване на околната среда в три направления - подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува.

60-годишната мечта на Турция се сбъдва: Ердоган показа първата турска кола (СНИМКИ)

Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. Финансирането по проектите е в размер на 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 /4+1 места/; 10 000 лева за хибридни електрически /plug-in/ превозни средства категория M1 и N1 /4+1 места/; 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки /за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук/ до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева; 30 000 лева за изцяло електрически превозни средства /ванове 7+1; 6+1 места/, категория М1 или N1; 40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела "Документи", към "Инвестиционна програма за климата - електромобили" на сайта на НДЕФ - http://ecofund-bg.org.