/ Георги Димитров
Правителството одобри становище на Министерския съвет, свързано с предложение за произвеждане на национален референдум на "Възраждане", съобщиха от правителствената пресслужба.

Според него решението на НС за отказ от референдум за лева не противоречи Конституцията.

Конституционният съд образува дело за референдума за българския лев


Делото е образувано по искане на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решение на НС за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспореното решение на Народното събрание не противоречи на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.