съдия документи
съдия документи / iStock/Getty Images
Според Конституционния съд (КС) не е допустимо приет от Народното събрание закон да бъде изменян, допълван или отменян, преди да е обнародван в Държавен вестник. Това сочи решение на КС.

Съдът бе сезиран за тълкувателно решение по искане на президента за даване на задължително тълкуване на текстове от  Конституцията.
Решението е прието единодушно с десет гласа.

КС бе сезиран в началото на 2021 г. от държавния глава.