/ Министерски съвет
Премиерът Бойко Борисов и министрите от кабинета ще проведат чрез видеоконферентна връзка правителственото заседание в сряда.

В дневния ред на Министерския съвет влизат проект на решение на годишен отчет за изпълнението на работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз, както и одобряването на Годишен доклад за напредъка по актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в страната за периода 2019 – 2023 г., заедно с мерките от пътната карта за нейното изпълнение.

На вниманието на министрите е поставен проект на решение за одобряване на план за действия на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта.

В рамките на онлайн заседанието кабинетът ще обсъди и възможността за удължаване на срока за прилагане на регионалните помощи за България за периода 2014-2020 г., както и ще реши дали да одобри допълнителни трансфери по бюджета на МВР.

Министрите ще гласуват още и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета през 2017 г.