Гореща минерална вода бликна край Златоград
Гореща минерална вода бликна край Златоград / снимка: bg.wikipedia.org

Гореща минерална вода бликна от находището в с. Ерма река, съобщи кметът на Златоград Мирослав Янчев. Пробното извеждане на повърхността на топлата вода е част от опитно-филтрационни дейности по започналия сондаж на геотермалното находище в Ерма река.

След успешните проби за водочерпене, от общинската администрация прогнозират, че до три месеца ще бъде готово сондажното съоръжение, с което горещата минерална вода ще се изпомпва на повърхността. Проектът за сондиране на находището е част от амбициозни планове на общинската администрация за използване на геотермалната течност за отопление на обществени сгради в Златоград, балнеология и оранжерийно производство.

Фонтанът от пара и 80-градусова вода е избликнал при проби за прочистване на сондажните тръби посредством система, наречена еър лифт. С опитно-филтрационните дейности се демонстрира, че изкараната на повърхността на земята вода е с дебит не по-малко от 20 л/сек и температура около 80 градуса по Целзий, уточняват от общинската администрация.

Изследванията на геотермалното находище при Ерма река започват още през 60-те години на миналия век, но едва с приключване на сондажа ще стане възможно изпомпването на горещата минерална вода. Проектът за сондаж се финансира с 2,9 млн. лв. от ПУДООС.