Глобите, налагани от Пътната полиция, вече са с давност две години, съобщава NOVA. Това става ясно от тълкувателно решение на Върховния административен съд от миналата седмица за давността на глобите като цяло. Посочената давност важи само ако през тези две години не сме получили друго писмо, с което ни се напомня за неплатена глоба.

Решението на ВАС идва след различни тълкувания на закона относно глобите. Според Закона за административните наказания наказание глоба не се изпълнява, ако са изтекли две години. Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието.

КАТ е с нови камери на пътя, няма да ги крие в храстите

След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора предвидения по-горе. Спорът по приложението на закона произтича от обстоятелството, че глобата, освен административно наказание, според ДОПК е и публично вземане, където давностният срок е пет години.

С решението си сега магистратите казват, че след като ни бъде връчено наказателното постановление, ако не бъдем открити в следващите две години от държавата, за да ни се напомни, че имаме неплатено задължение, то би трябвало глобата ни да отпадне. Независимо от предприетите действия глобата не се събира, ако от налагането й са изтекли повече от 3 години.

Вижте тълкувателното решение на ВАС

Реално се уеднаквява практиката, тъй като имаше спор дали давността е две или пет години, казва Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

От своя страна шефът на Пътната полиция комисар Бойко Рановски обясни, че системата на КАТ е свързана с тази на НАП. Всяка неплатена в срок глоба се изпраща при данъчните и НАП събира глобите принудително, напомни той.

За 2016 година общо наложените глоби са 891 630. 559 382 са влезлите в сила наказателни постановления, по които глобите не са платени.

КАТ ще глобява неправилно паркирали с фиш, залепен за стъклото на колата

Откакто новите мерки за борба с шофьорите нарушители влязоха в сила през януари, са свалени 1684 регистрационни номера, от които 855 след употреба на алкохол, 599 за управление на превозно средство без книжка и 230 заради употреба на наркотици.