ГИТ: Акушерката Емилия Ковачева работила 220 часа извънредно
ГИТ: Акушерката Емилия Ковачева работила 220 часа извънредно / Thinkstock/Getty Images

От началото на април до датата на инцидента с пребитото бебе, акушерката от „Софиямед" Емилия Ковачева е работила три пъти по 24 часа без прекъсване, а за първите три месеца на годината тя е положила 220 часа извънреден труд, при норма от 150 часа за цялата година. Това показва проверката на Главната инспекция по труда, направена след инцидента с новородената Никол.

Акушерката Емилия Ковачева със седем 24-часови смени на месец

Резултатите сочат още, че две акушерки в Клиниката по акушерство и гинекология на болницата са работили едновременно на трудов и на граждански договор с лечебното заведение и са полагали извънреден труд над законоустановените норми.

От началото на годината до края на март Емилия Ковачева е работила 20 пъти по две последователни смени, без да й се осигури задължителната по закон междудневна почивка от 12 часа.

От Инспекцията по труда напомнят, че законодателят е регламентирал задължителна почивка за възстановяване на работната сила, тъй като преумората е една от основните предпоставки за трудови инциденти. Преумората и стресът могат да доведат до т.нар. синдром на професионално изчерпване или „Бърнаут". Проверката на инспекцията показва, че за първите три месеца на годината Ковачева е отработила само една редовна смяна от 8 часа, 30 дневни и 29 нощни 12-часови смени, или общо 716 часа труд при 496 часа, необходими за отработване при 40-часова работна седмица. Нарушавани са и ограниченията за извънреден труд за година, месец, седмица и за два последователни работни дни.

Относно работното време на останалите акушерки в отделението, според предоставените документи са установени единични случаи на 24-часови дежурства. Няма нарушения на работното време на лекарите в Клиниката. Установено е обаче, че работодателят не е издавал заповеди за полагане на извънреден труд, поне 24 часа предварително. Извънредният труд не е начислен във ведомостите за трудовите възнаграждения, тъй като е изплащан по силата на граждански договор. Това обаче е нарушение на трудовото законодателство, тъй като естеството на работата, за която е положен, предполага наличие на трудови правоотношения.

Предоставеният граждански договор с Емилия Ковачева не е подписан от нея и е с изтекъл срок.

За установените нарушения са дадени задължителни за изпълнение предписания. За неспазването на почивките и нарушенията при извънредния труд е потърсена административнонаказателна отговорност, като санкциите са между 1500 лв. и 15 000 лв.

„Софиямед": 90% от българските болници са под нашия стандарт

Предвид установените нарушения в болница „Софиямед" и идентифицирането на практиката в лечебните заведения трудови правоотношения да се прикриват с граждански договори, Главна инспекция по труда започва масирани проверки в лечебните заведения в цялата страна. Приоритет ще бъде работното време и възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Продължава и проверката в „Софиямед" по останалите клиники и отделения.