Гардовете на НСО вече ще могат да глобяват на пътя
Гардовете на НСО вече ще могат да глобяват на пътя / снимка: Impact Press Group, архив
Гардовете на НСО вече ще могат да глобяват на пътя
56355
Гардовете на НСО вече ще могат да глобяват на пътя
  • Гардовете на НСО вече ще могат да глобяват на пътя

Глоба от 80 до 300 лева ще могат да налагат служителите на НСО, ако някой не изпълни разпорежданията им във връзка с тяхната дейност. Това предвижда проектът на Закон за Националната служба „Охрана”, който беше публикуван вчера за обществено обсъждане на сайта на правителството заедно с другите проектозакони за специалните служби. Повече от 20 години НСО работеше без закон, като дейността на службата беше уредена в правилник и с няколко текста в закона за отбраната. За първи път в специален закон разписват задълженията и статута на държавните гардове, като те ще получат официално правото да налагат санкции на лица и органи, които не съдействат на НСО.

Проектозаконът, който е публикуван за обществено обсъждане, разписва правото на офицерите и сержантите от НСО да изискват информация от публични органи, фирми или физически лица при изпълнение на дейността на службата. Органите и лицата, които не предоставят безвъзмедно информацията и не съдействат на гардовете от НСО могат да бъдат наказани с глоба до 200 лева. За онези, които пък противозаконно пречат на служител на НСО за изпълни функциите си, проектът предвижда наказание от 500 до 1000 лева. Двойно по-голяма - до 2000 лева е заложената глоба за шефовете на държавни органи и ведомства, местна администрация, фирми и граждани, които не изпълняват задълженията си по този закон. Актовете за установяването на нарушенията се издават от упълномощени за целта служители, а наказателните постановления от началника на НСО.

В проекта няма отделни хипотези на нарушенията, но според разпоредбите  шофьор, който не отбие автомобила си при звуков и светлинен сигнал на минаващ кортеж на службата за охрана, би могъл да бъде санкциониран с глоба до 300 лева. Колите на службата, особено през последните години, бяха забъркани в редица пътни инциденти и предизвикаха възмущението на гражданите.

Както и досега НСО ще пази плътно президент, председател на парламента и премиер. Главният прокурор и вицепрезидентът ще имат осигурена охрана по местоживеене и месторабота и специализиран транспорт. С коли на НСО според проекта ще се предвижват председател и членовете на Конституционния съд, зам.-председателите на Народното събрание, министрите, шефовете на Върховния касационен и на Върховния административен съд и кметът на София. Изненадващо от списъка на охраняваните от НСО лица отсъства омбудсмана.

Проектозаконът разписва случаите, в които гардовете могат да използват оръжие, физическа сила и дори да задържат лица, които създават опасност за охраняемите. Въпреки изричното уточнение, че работещите в службата нямат полицейски правомощия. Освен в случаите на въоръжено нападение, предотвратяване на отвличане и пресичане на терористичен акт, служителите на НСО ще могат да ползват оръжие, за да спрат транспортно средство, създаващо опасност за охраняваните или за защита от нападение на опасни животни.

На сайта на правителството се уточнява, че писмени предложения по проектозаконите за специалните служби могат да се правят до 30 септември включително на следните адреси: r.milarova@government.bg и София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков”2, Секретариат на Съвета по сигурността на Министерски съвет.