/ iStock/Getty Images
Единадесет приемни родители преминаха 7-месечно обучение в Центъра за професионално обучение на Българската стопанска камара (БСК) и придобиха професионална квалификация "Сътрудник социални дейности". Свидетелствата за завършеното обучение са били връчени днес от председателя на БСК Радосвет Радев и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, съобщиха от БСК.

Жена отглежда 18 изоставени деца като свои

Обучението е етап от инициативата "Родители+", която се осъществява от Националната асоциация за приемна грижа. Проектът обхваща девет региона в страната. Моделът на родителска взаимопомощ ще бъде приложен към семейства, в които децата живеят в бедност и имат здравословни, социални или образователни трудности. С приоритет приемните родители ще подпомагат самотни майки на бебета, родители на деца с увреждания и възрастни хора, които гледат внуците си, поради миграция на техните родители.

Награждават приемни родители, приютили деца в риск

Програмата "Родители +" ще подкрепи 200 семейства чрез Мобилния център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на пълнолетни лица в риск, който е регистриран в Регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане.
БТА