Диана Ковачева, омбудсман на Република България 
Диана Ковачева, омбудсман на Република България  / Пресцентър
Най-много са оплакванията от ВиК сектора
В институцията на омбудсмана постъпва жалба от човек с ампутиран крак, без актуално експертно решение от ТЕЛК, без дом, доходи за съществуване и осигуровки. В рамките на правомощията си, общественият защитник предприема действия и с експерти от институцията се опитва да осигури необходимата подкрепа. Първоначално той е настанен в Център за временно настаняване „Света София“, а впоследствие прехвърлен в социалната услуга в кв. „Люлин“. На гражданина е отпусната еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане в максимален размер и му осигурена целева помощ за медицински изделия. Подготвени са и документите му за освидетелстване пред ТЕЛК. Определени са му 100% трайно намалена работоспособност, без чужда помощ.

Омбудсманът: Задължителна предучилищна за 4-годишните е добро предложение, но без такси

Впоследствие човекът е настанен в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания – Военно-инвалиден дом „Елена и Никола Иванови” в Банкя. Вече получава пенсия и има осигуровки.

Това е само един от многобройните случаи, при които след намесата на омбудсмана, гражданин получава подкрепа от институциите. През 2019 г., общият брой на хората, потърсили съдействието на националния обществен посредник - в приемната в София и изнесените такива в страната, чрез писмени сигнали и консултации по телефона, е 48 928. От тях 22 040 са на граждани, подписали се в колективните жалби.

ЕП преизбра Емили О'Райли за омбудсман на ЕС (СНИМКА)

Най-много хора са се оплакали на омбудсмана за нарушени права във ВиК сектора – 10,54% от общия брой. Веднага след това са гражданите, сезирали омбудсмана за проблеми, свързани със социално осигуряване и обезщетения, в т.ч. и пенсии – близо 9%, следвани от жалби срещу енергийни дружества, частни съдебни изпълнители, банки, фирми за бързи кредити и др.

През 2019 г. омбудсманът е сезирал пет пъти Конституционния съд.

Омбудсманът към КЕВР: Поскъпването на водата е несправедливо

Законодателните му инициативи през тази година пък са четири - Законопроект за несъстоятелност на физическите лица, Закон за търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел, Граждански процесуален кодекс, Законопроект за съсловните организации на медицинските специалисти.

Диана Ковачева: В цялата страна има проблем с лошото качество на водата

Институцията представи на вниманието на законодателния орган и законопроект, който да регламентира обществените отношения, свързани със съсловните организации на медицинските специалисти. Целта на проекта е създаване на съсловни организации на всяка от регулираните професии в здравеопазването, с което да се осигури стабилност и равнопоставеност в тази област.
Омбудсман, пресцентър