/ ThinkStock/Getty Images
297 хил. души са подали заявление за енергийни помощи до 28 септември.

На повече от 227 хили. са издадени заповеди за отпускане, а на близо 38 000 е отказана помощта, защото хората не са отговаряли на условията.

Кампанията за подаване на заявленията стартира на 1 юли и ще приключи на 31 октомври.

През тази година има ръст на поискалите помощ за отопление с 15%, тъй като бяха променени правилата, така че средствата да стигнат до повече хора.